Adriana F. SESTRAȘ_ro

Conf. dr. Adriana F. SESTRAȘAdriana SESTRAS

Biostatistică şi tehnică experimentală; Ecologie

adriana.sestras@usamvcluj.ro; asestras@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 14 iulie 1969; Hida, România.

I. Studii, specializări: Studii universitare: Facultatea de Horticultura din Cluj-Napoca. Doctorantură: Doctor în horticultură, specialitatea “Genetica şi ameliorarea plantelor”, USAMV Cluj-Napoca. Specializări: Master “Biodiversitate și Bioconservare”.

II. Activitatea științifică și didactică: Cercetător la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj (ACS, 2006-2008; CS, 2008-2010; CS III, 2010-2012), secretar ştiinţific SCDP Cluj (2010-2012); șef de lucrări (2012-în prezent) la USAMV Cluj-Napoca.

III. Domenii de cercetare: Crearea de soiuri noi la speciile horticole (măr şi păr); Studiul sortimentului şi selecţia conservativă la speciile horticole; Conservarea resurselor genetice vegetale.

IV. Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale: Asociaţia Amicii Rozelor din România, membru, 1994; Societatea Română a Horticultorilor, membru, 2006; Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania, membru fondator și secretar, 2009; Asociaţia Eucarpia – „European Association for Research on Plant Breeding”, membru, 2006; ISHS – “International Society for Horticultural Science”, membru 2006.

V. Realizări semnificative:

Cărţi şi lucrări ştiinţifice: Autor sau coautor la peste 60 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, majoritatea indexate în baze de date academice.

Granturi de cercetare: Responsabil proiect: Contracararea riscului eroziunii genetice datorat îngustării zestrei ereditare la cultivarurile de măr şi păr şi evitarea vulnerabilităţii acestora la acţiunea agenţilor de stres prin sporirea diversităţii genetice, Parteneriate; Crearea de populaţii hibride în vederea prevenirii eroziunii genetice şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri la păr, pretabile sistemelor de agricultură durabilă, Parteneriate; Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversităţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole ADER 1.1.8; Cercetări asupra structurii populaţiilor hibride a eredității caracteristicilor şi a determinismului genetic la speciile pomicole ADER 3.2.1; Gestionarea resurselor genetice pomicole in situ și ex situ ADER 3.1.2. Membru: Monitorizarea impactului agriculturii asupra schimbărilor climatice globale, managementul solului, apei şi carbonului prin sisteme conservative: minimum tillage şi no-tillage, în Câmpia Transilvaniei. PN II, Studiul relaţiei patogen-gazdă-agent de transmitere în scopul aplicării măsurilor preventive şi limitării pagubelor produse de virusuri şi organisme asemănătoare. PN II, Implementarea unor concepte şi soluţii moderne de proiectare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi şi de refacere a unor terenuri degradate în scopul conservării biodiversităţii naturale, cu impact asupra reducerii poluării mediului înconjurător în conformitate cu normele şi standardele UE.

Brevete: Coautor la noi soiuri de pomi fructiferi, create la SCDP Cluj-Napoca şi omologate de către ISTIS: soiurile de păr ‘Arvena’ (2007); ‘Meda’ (2009); ‘Latina’ (2009); ‘Transilvania’ (2010); ‘Primadona’ (2010); ‘Adria’ (2010); soiurile de măr: ‘Silvan’ (2010); ‘Someşan’ (2010); ‘Stefano’ (2010).

Activitate editorială: membru în colective de redacție la revistele: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (ISI Plant Sciences); Notulae Scientia Biologicae; Applied Ecology and Environmental Sciences; Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae; Journal of Plant Studies.

VI. Alte menţiuni: Scientific IDs: ResearcherID: C-1647-2012; Scopus Author ID: 226656908500; Orcid ID: 0000-0001-5768-4296; Google Scholar/Academic: Adriana F. SESTRAS.

Pagina web personală – http://www.adriana.sestras.ro.

 

Iunie, 2016                                                                                                 

Conf. dr. Adriana F. SESTRAȘ