Anca Babes_ro

Şef lucrări dr. Anca Cristina BABEŞ

Oenologie și Ampelografie

E-mail: ancababes@usamvcluj.ro
 
Data şi locul naşterii: 8 iunie 1968, Constanţa, România

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1990-1995, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură, Specializarea Horticultură
Doctorantură: 2006-2011, USAMV Cluj-Napoca
Anul obţinerii titlului de doctor: 2011-Doctor în Agronomie, USAMV Cluj-Napoca
Specializări:
 • 1995-1996, Studii aprofundate „Cultura plantelor horticole în climat controlat”, Facultate de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
 • 2007-2009, Masterat, „Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate” Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
 • iunie 1994, noiembrie 1996, iunie 1997, CFPPA. Beaune-Bourgogne, Franţa;
 • aprilie 2010, Schimb interprofesional Disnoko-Tokaj, Ungaria;
 • mai 2011, Universitatea Agrară de Stat, R.Moldova;
 • iulie 2016, Viena-Eisenstadt – Bundesamt für Weinbau.
Burse obţinute:
 • februarie-iulie 2004, Bursă Socrates/Erasmus la „Institut National D’Horticulture” (INH) Angers – Franţa,

II. Activitatea didactică:
 • februarie 2007 – prezent, Şef lucrări, Departamentul I Horticultură şi Peisagistică, Disciplina de Viticultură şi Oenologie, Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca; Discipline predate: Oenologie, Ampelografie, Tehnologia producerii băuturilor din must şi vin, Produse viticole, Aprecierea organoleptică a produselor din must si vin, Controlul calității produselor vinicole;
 • februarie 1999 – februarie 2007, Asistent universitar, Catedra II Tehnologii Horticole, Disciplina de Viticultură şi Oenologie, Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca; Discipline predate: Oenologie, Ampelografie, Produse viticole, Tehnologii viticole, Viticultură şi Oenologie, Material săditor viticol, Practică de specialitate;
 • martie 1996 – februarie 1999, Preparator universitar, Catedra II Tehnologii Horticole Disciplina de Viticultură şi Oenologie, Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca; Discipline predate: Oenologie, Ampelografie, Produse viticole, Tehnologii viticole, Viticultură, Material săditor viticol, Practică de specialitate;
 • octombrie 1995 – februarie 1996, cadru didactic asociat la Disciplina de Viticultură şi Oenologie Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca; Discipline predate: Oenologie, Practică de specialitate.

III. Domenii de cercetare: Oenologie, Ampelografie, Viticultură.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Societatea Română a Horticultorilor din România
 • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania
 • Asociaţia Bioagricultorilor din România, Bioterra
 • Asociaţia Amicii Rozelor din România
 • ALUMNI USAMV Cluj-Napoca, reprezentant Facultatea de Horticultură
Realizări semnificative:
Cărţi publicate: 2 din care ca prim autor 1
Lucrări ştiinţifice: 76 de articole, din care 12 articole ca prim autor
 • articole indexate ISI – Web of Science: 6
 • articole indexate în alte baze de date internaţionale – CAB Abstracts, EBSCO, CSA. CAS, DOAJ, BASE, SOCOLAR etc.: 58
 • alte articole ştiinţifice publicate: 12
Granturi de cercetare: Membru în colectivele de cercetare a 8 granturi
Alte menţiuni:
 • Responsabil cu cercetarea al departamentului I Horticultură şi Peisagistică (2012 – în prezent);
Participări la simpozioane şi manifestări ştiinţifice internaţionale:
 • XL Croatian Symposium on Agriculture, Opatia, 15-18, februarie, 2005
 • 41st Croatian & 1st International Symposium on Agriculture, Opatija Croaţia, 13-18, februarie, 2006
 • “V World Wine” Forum „Rioja III Milenio”, Logrono, Spania, 28-30 martie 2006
Februarie, 2017                                                                                           
Şef lucrări dr. Anca BABEŞ