Arhiva Ședinţelor de Consiliu ale Facultăţii

Şedinţă de Consiliu, 4 noiembrie 2008
Raport de activitate pe anul 2008 – Facultatea de Horticultură (extenso)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 16 decembrie 2008

Raport de activitate pe anul 2008 – Facultatea de Horticultură (prezentare A5 – plen, Consiliu lărgit)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 16 decembrie 2008

Şedinţă de Consiliu, 2 aprilie 2009
Şedinţă de Consiliu, 8 mai 2009
Şedinţă de Consiliu, 24 septembrie 2009
Raport de activitate pe anul 2009 – Facultatea de Horticultură (prezentare A5 – plen, Consiliu lărgit)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului Profesoral (consiliu lărgit) din 15 decembrie 2009

Raport de activitate pe anul 2009 – Facultatea de Horticultură (extenso)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 15 decembrie 2009

Şedinţa de Consiliu, 25 februarie 2010
Consiliul Facultăţii (şedinţă lărgită – cu participarea tuturor cadrelor didactice din facultate, personal auxiliar, doctoranzi, studenţi (au fost invitaţi şefii de an de la toate specializările şi din toţi anii de studiu)

Şedinţă de Consiliu, 9 septembrie 2010
Şedinţă de Consiliu, 13 octombrie 2010
Raport de activitate pe anul 2010 – Facultatea de Horticultură (prezentare A5 – plen, Consiliu lărgit)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului Profesoral (consiliu lărgit) din 15 decembrie 2010

Raport de activitate pe anul 2010 – Facultatea de Horticultură (extenso)
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 15 decembrie 2010

Şedinţa de Consiliu, 01.03.2011
Şedinţa de Consiliu, 26.07.2011
Consiliul Profesoral al Facultăţii de Horticultură, 20.09.2011
Proces verbal – Ordinea de zi : 1. Validarea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 2. Validarea desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor. 3. Diverse.

Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, 13.10.2011
Proces Verbal – Ordinea de zi: 1. Planurile de învăţământ – includerea disciplinelor noi, „Comunicare” şi „Orientare spre carieră”, în planurile de învăţământ, conform Hotărârii de Senat. 2. Finalizarea Statelor de Funcţii 3. Analiza programelor de master şi propunere de înfiinţare a unui nou master 4. Alegerea studenţilor în structurile de conducere ale Facultăţii

Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, 20.10.2011
Proces Verbal – ORDINEA DE ZI: 1. Finalizarea statelor de funcţii 2. Validarea cadrelor didactice asociate 3. Întocmirea centralizatorului privind ocuparea posturilor din statele de funcţii 4. Alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere (Consiliul Facultăţii de Horticultură) 5. Diverse

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Horticultură, 18.11.2011
Proces Verbal – Ordinea de zi: 1. Alegerile pentru reprezentanţii facultăţilor în Senat (cadre didactice) 2. Calendarul examenelor de finalizare a studiilor şi eventuale modificări de comisii (licenţă şi disertaţie), sesiunea ianuarie-februarie: propuneri responsabili de programe şi directori de departamente 3. Întocmirea listei de candidaturi ale studenţilor facultăţii pentru Comisia Electorală a Universităţii (CEU), în vederea întocmirii buletinelor de vot pentru alegerile pentru Senat 4. Diverse

Raport de activitate pe anul 2011 şi pentru mandatul 2008-2011, Facultatea de Horticultură (prezentare A5 – plen, Consiliu lărgit)

Raport de activitate pe anul 2011 – Facultatea de Horticultură (extenso)
Raport de activitate pentru mandatul 2008-2011,Facultatea de Horticultură (extenso)
Şedinţă de Consiliu – 9 febr. 2012
Şedinţa Biroului Consiliului Facultăţii de Horticultură, 26.06.2012
Şedinţa Consiliului Facultăţii de Horticultură, 28.06.2012
Şedinţa Consiliului Facultăţii de Horticultură, 06.06.2012
Raport de activitate pe anul 2012 – Facultatea de Horticultură
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 11 decembrie 2012

Raport de activitate pe anul 2013 – Facultatea de Horticultură
Raportul a fost prezentat de decanul facultăţii, Prof. dr. Radu Sestraş, în şedinţa Consiliului lărgit din 12 martie 2014