Baze de date academice

Baze de date academice

Institutul Naţional de Informare şi Documentare (INID), informează că, în cadrul Proiectului “Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare – ANELiS“, universităţile au acces online la diferite platforme de reviste ştiinţifice şi baze de date bibliografice şi bibliometrice (în funcţie de contractele încheiate, conform tabelului de mai jos).

BDI Link
Thomson Web of Science http://isiknowledge.com
Scopus www.scopus.com
ProQuest http://search.proquest.com
ScienceDirect www.sciencedirect.com
SpringerLink www.springerlink.com
EbscoAcademic http://search.ebscohost.com/
Taylor and Francis www.informaworld.com
Nature www.nature.com
Science www.sciencemag.org
Cambridge www.journals.cambridge.org
Oxford www.oxfordjournals.org
EbscoBusiness http://search.ebscohost.com/
Emerald www.emeraldinsight.com
Institute of Physics http://iopscience.iop.org
SAGE http://online.sagepub.com

Baza de date a universităţii (USAMV Cluj-Napoca) Cuprinde informaţii detaliate privind:

La nivel naţional – CNCS

http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/436/Thomson-Reuters–ISI.html

Factori relativi de impact

Conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, numarul 4.691 din 26 iulie 2011, pe site-ul UEFISCDI trebuie publicata lista factorilor relativi  de impact pentru toate revistele cotate ISI, conform ultimei editii a Journal Citation Reports. Citeste mai mult

Scorul relativ de influenta

Conform OMCTS nr. 4478 din 23 iunie 2011 publicat in MO, partea I, nr.448 din 27 iunie 2011, UEFISCDI calculeaza si publica pe site-ul propriu valorile scorului relativ de influenta. Valorile se actualizeaza periodic in functie de ultima editie JCR (Journal Citation Reports) publicata de Thomson Reuters -ISI. Metodologia de calcul este descrisa in acest ordin. Lista valorilor scorului relativ de influenta pentru revistele cotate ISI (istoric 2011-2012)

NEW Lista actualizata a valorilor scorului relativ de influenta (conform indicatorilor din editia JCR 2012  revizuita in 12 sept 2013) / Citeste mai mult

Scorul de influenta absolut (AIS)

JCR (Journal Citation Reports) – un produs ISI Thomson Reuters publica anual, pe langa factorul de impact al revistelor si alti indicatori scientometrici printre care si article influence score (AIS).

Valorile pentru Scorul de influenta absolut (AIS), conform JCR 2011, se pot consulta in  tabelul, valorile actualizate conform JCR 2012 (editia actualizata in 12 septembrie 2013) se regasesc in urmatorul tabel. (Ambele tabele sunt parolate, parola se poate solicita la: victor.velter@uefiscdi.ro) / Citeste mai mult

Reviste indexate/cotate ISI

Revistele indexate ISI (reviste incluse in Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index si Arts & Humanities Citation Index) pot fi accesate online, la nivel de rezumat, cu o programare telefonica in prealabil,  prin intermediul platformei informatice ISI-Web of Knowledge si de la sediul CENAPOSS. Informatiile acopera perioada 1981-2011. Revistele indexate ISI, dar care au factor de impact calculat de ISI si regasit in JCR (Journal Citation Reports) se mai numesc si reviste cotate ISI.

53 de reviste romanesti cotate ISI (JCR-2012) dintr-un  numar de 60 de reviste indexate ISI NEW

La nivel internaţional (ex. ISI, Scopus, CAB Direct, EBSCO, ProQuest etc.)

Thomson Reuters (ISI)

http://uefiscdi.gov.ro/articole/1473/Master-Journal-List.html

Unul dintre produsele companiei Thomson Reuters (ISI) este reprezentat de “Master Journal List“. Acesta este format din  peste 16.000 de reviste incluse in 24 de baze de date cu care colaboreaza ISI. Doar 3 dintre aceste baze de date (Arts & Humanities Citation Index®, Science Citation Index Expanded™,Social Sciences Citation Index®) formeaza Web of Science si reprezinta revistele indexate/cotate ISI, in numar de peste 12.000. Statutul unei reviste din Master Journal List care nu se regaseste in Web of Science este de revista indexata BDI. Citeste mai mult

In mediul academic se mai foloseste si termenul de revista indexata ISI, acesta trebuie sa fie considerat sinonim cu cel de revista cotata ISI pentru a nu rafina artificial criteriul ISI privitor la publicatiile stiintifice. Departajarea se  poate face prin intermediul factorului de impact sau a vechimii in cazul revistelor din Arts & Humanities Citation Index pentru care nu se calculeaza indicatori scientometrici. (a se vedea metodologia de premiere a rezultatelor cercetarii, indicatorul de calitate IC6)

Din pacate, se vehiculeaza notiunea de revista indexata ISI pentru revistele din Master Journal List care nu se regasesc in Web Of Science si astfel sunt declarate ca si articole ISI mai multe lucrari stiintifice care nu se regasesc pe platforma informatica ISI-Web of Knowledge unde sunt postate doar articolele din revistele cotate si care reprezinta unicul mijloc de verificare/validare a statutului unei lucrari stiintifice.

Adresa la care se pot găsi toate revistele incluse în MJL este: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/, iar adresa la care se găsesc revistele WoS din SCIE (inclusiv pe domenii/categorii, ex. ‘Agronomy’, ‘Horticulture’, ‘Plant Sciences’, ‘Geosciences’ etc.) este: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D. Revistele WoS din SSCI (incluzând ‘Economics’,. ‘Management’ etc.) se află la adresa: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS.

SCOPUS

Deţine una dintre cele mai consistente baze de date academice (aprox. 21.000 titluri de reviste, de la peste 5.000 de edituri).

Adresa: http://www.scopus.com/home.url.

Pagina http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url permite accesul (chiar fără abonament) la principalele date privind numărul de publicaţii (citări) / autor şi chiar ‘Indicele Hirsch‘, calculat după formula aplicată şi de ISI. Astfel, de la orice calculator, se poate analiza performanţa ştiinţifică a unui cercetător sau cadru didactic, prin prisma publicaţiilor, citărilor şi Indicelui Hirsch!

CABI

CABI Publishing dispune de cea mai consistentă bază de date în domeniul ştiinţelor agricole, de mediu şi ale vieţii cu o platformă extrem de consistentă de produse şi informaţii. În ‘products’-uri sunt indexate şi toate revistele universităţii, ex. CAB Abstracts (the world-leading database covering agriculture and environment) sau Global Health (the definitive bibliographic database for public health information).

Platforma CAB Direct: http://www.cabdirect.org/ permite accesarea unor informaţii chiar de la calculatoare din afara universităţii, cum sunt: căutarea autorului (revistei, conferinţei etc.) după nume, numărul de publicaţii pe autor, revista, anul etc. În mod similar cu http://www.scopus.com/home.url. , permite analiza performanţei ştiinţifice a unui cercetător sau cadru didactic, prin prisma numărului de publicaţii şi a revistelor în care au fost publicate, indexate în CAB Direct.

Alte BDI

Revistele indexate în cele mai cunoscute BDI (Baze de Date Internaţionale) pot fi găsite pe site-ul: http://adat.crl.edu/.