Care este situaţia învăţământului superior agronomic în România? Este relevantă şi de impact cercetarea horticolă?

Citiţi două articole excepţionale: 1. Două decenii de învăţământ superior agronomic în tranziţie de la recluziunea comunistă la libertatea academică şi autonomia universitară (Acad. Păun Ion OTIMAN); 2. Tirania Factorului de Impact (Professor Jules JANICK)

Care este situaţia învăţământului superior agronomic în România? Este relevantă şi de impact cercetarea agricolă (horticolă) românească? Dar cea mondială?
(Este uşor de publicat un articol ISI în horticultură, dacă cea mai importantă publicaţie internaţională în domeniu, Acta Horticulturae, revistă care apare sub egida ISHS – International Society for Horticultural Science, nu este recunoscută de către ISI – http://isiwebofknowledge.com/?).

Vă invităm să citiţi pe aceste teme două articole extrem de interesante şi pertinente, elaborate de două personalităţi ştiinţifice remarcabile, recunoscute în domeniu: Acad. Păun Ion OTIMAN (CV) şi Professor Jules JANICK (CV).

1. “Două decenii de învăţământ superior agronomic în tranziţie de la recluziunea comunistă la libertatea academică şi autonomia universitară” (pagina Academiei)
(Acad. Păun Ion Otiman – http://www.acad.ro/noutati2009/doc/IPOtiman-Bologna4.doc)

2. “The Tyranny of the Impact Factor” (Professor Jules Janick – http://www.hort.purdue.edu/newcrop/ch4802.pdf)