Decontarea abonamentelor CTP

Conform prevederilor art. 128 din Legea nr.199 din 4 iulie 2023, aliniatul (3), studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu […]