Cazare și Tabere

Tabere studențești

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE REPARTIZARE A LOCURILOR ÎN TABERELE STUDEEȘTI ÎN ANUL 2023
 
 • Depunerea cererilor la secretariatele facultăţilor: 05–14.06.2023
 • Desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora: 06.2023
 • Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora: 06.2023
 • Întrunirea comisiei de selecție: 19-20.06.2023
 • Afişarea listelor cu beneficiarii locurilor în tabără – 06.2023
 • Perioada de depunere a contestațiilor: 21-23.06.2023
 • Întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor: 26-27.06.2023
 • Afișarea listelor finale: 06.2023
 • Întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari ai taberelor studențești: 05-06.07.2023
 • Afișarea listelor de studenți beneficiari ai taberelor, listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare: 07.2023
 • Transmiterea de către facultăți, către universități, a documentelor conform art.29 din metodologie: 07.2023
 • Transmiterea către CCS/CCSS Tei a documentelor conform art.31 din metodologie: 07.2023

Calendar selecție studenți TS 2023

Notă – Repartiție tabere studențești 2023

Repartizarea numărului de studenți beneficiari ai taberelor studențești

MO – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești

Liste Preliminare Cazări

Informații cazare