Centre de Cercetare

Centre de cercetare recunoscute de CNCSIS, care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca:

Anul recunoaşterii centrului Denumirea centrului de cercetare Director centru cercetare
2006 Platformă de biotehnologie bazată pe cunoaştere Prof. dr. Doru Pamfil
2003 Centrul de cercetări pentru markeri moleculari Prof. dr. Doru Pamfil
2002 Centrul de cercetări pentru monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar Prof. dr. Emilian Merce

Laboratoare acreditate de RENAR, care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca:

Denumire laborator Director
Laboratorul naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic – CERTOMG Prof. dr. Doru Pamfil

Se prevede continuarea funcţionării acestor centre şi laboratoare, precum şi înfiinţarea unora noi axate pe programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat care se derulează în facultate. Noua structurare a catedrelor poate fi benefică pentru dezvoltarea unor noi astfel de centre şi laboratoare.

În perspectivă, se va acţiona pentru înfiinţarea unui institut de cercetări complexe în domeniul ştiinţelor horticole, deziderat care ar contribui la dezvoltarea facultăţii, recunoaşterea activităţii ştiinţifice, a rezultatelor de cercetare obţinute în domeniu la Cluj, respectiv în Transilvania. Consiliul Ştiinţific al Facultăţii a aprobat ca numele acestuia să fie “Institutul de Cercetări Horticole al Transilvaniei”.