Comisii

Comisia permanentă pentru echivalarea studiilor
Comisiile Consiliului Facultăţii de Horticultură
Comisia de etică şi integritate academică
Responsabilii programelor de studii, comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii
Responsabilii cu asigurarea calităţii pe facultate şi departamente
Componenţa comisiilor pentru Examenul de Licenţă/Disertație
Responsabil cu Învățarea pe tot parcursul vieții