[email protected]

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Pentru Viitor!

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de LICENȚĂ și MASTERAT din cadrul Facultății de Horticultură 2020-2021


Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de LICENȚĂ din cadrul Facultății de Horticultură 2019-2020
Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Horticultură 2019-2020


Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de LICENȚĂ din cadrul Facultății de Horticultură 2017-2018
Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Horticultură 2017-2018


Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de licență din cadrul Facultății de Horticultură 2016-2017
Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de masterat din cadrul Facultății de Horticultură 2016-2017

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – LICENȚĂ

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Prof. dr. Mirela CORDEA
Peisagistică Conf. dr. Erzsebet BUTA
Silvicultură Silvicultură Prof. dr. Ioan TĂUT
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole Prof. dr. Diana DUMITRAȘ
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Prof. dr. Marioara ILEA
Inginerie și Management Inginerie și management în industria turismului Lector dr. Valentin MIHAI
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru Prof. dr. Florica MATEI

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – MASTER

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Managementul producției horticole în climat controlat Prof. dr. Dănuț MĂNIUȚIU
Științe horticole Prof. dr. Rodica SIMA
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi Prof. dr. Viorel MITRE
Biodiversitate și bioconservare Prof. dr. Corina CĂTANĂ
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Prof. dr. Mirela CORDEA
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate Conf. dr. Anca BABEȘ
Silvicultură
Managementul ecosistemelor forestiere
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere
Conf. dr. Vasile ȘIMONCA
Prof. dr. Adriana SESTRAȘ
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală
Inginerie geodezică
Agribusiness
Prof. dr. Felix ARION
Economie agroalimentară
Prof. dr. Mugurel JITEA
Sisteme de monitorizare și cadastru
Prof. dr. Ioana POP

 RESPONSABIL PROGRAME DE STUDII – ID

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Șef lucr. dr. Andreea ANDRECAN

Decan, Prof. dr. Viorel MITRE

Skip to content