[email protected]

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Pentru Viitor!

Componenţa COMISIILOR DE LICENŢĂ, LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ

Componenţa COMISIILOR DE LICENŢĂ, LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2019-2020

 

Specializarea Horticultură”

Prof. dr. Rodica SIMA – preşedinte

Conf. dr. Claudiu BUNEA – membru

Conf. dr. Erzsébet BUTA – membru

Șef lucr. dr. Andreea ANDRECAN – membru

Șef lucr. dr. Cătălina DAN  – secretar

 

Specializarea Peisagistică”

Conf. dr. Erzsébet BUTA – președinte

Prof. dr. Adelina DUMITRAŞ – membru

Şef lucrări dr. Denisa JUCAN – membru

Şef lucrări dr. Răzvan-Andrei VASIU – membru

Şef lucrări dr. Valentin DAN – membru

Şef lucrări dr. Sonia BORS-OPRIŞA – secretar

 

Specializarea „Silvicultură”

Prof. dr. Liviu HOLONEC – preşedinte

Prof. dr. Ioan TĂUT – membru

Conf. dr. Horia-Dan VLASIN – membru

Şef lucrări dr. Alina-Maria TRUȚA – membru

Şef lucrări dr. Alexandru COLIȘAR – secretar

Specializarea: „Inginerie Economică în Agricultură”

                              „Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism”

                             „Inginerie şi Management în Industria Turismului“

Prof. dr. Felix-Horațiu ARION – preşedinte

Prof. dr. Ionel-Mugurel JITEA – membru

Lector dr. Ileana ANDREICA – membru

Lector dr. Valentin MIHAI – membru

Lector dr. Andra PORUŢIU- secretar

 

Specializarea „Măsurători Terestre şi Cadastru”

Prof. dr. Florica MATEI – preşedinte

Prof. dr. Ioana POP – membru

Prof. dr. Maricel PALAMARIU – membru

Prof. dr. Marcel DÎRJA – membru

Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN –  membru

Şef lucrări dr. Diana FICIOR – secretar

CONSILIUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ
Decan,
Prof. dr. Viorel MITRE
Susţinerea examenului de licenţă, cuprinde 2 probe:

  1. a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă).
  2. b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă (probă orală).

 Comisiile au fost avizate în Ședința Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură din data de 20.11.2019

 

Componenţa COMISIILOR DE DISERTAȚIE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ

pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2019-2020

 

Specializarea Managementul producţiei horticole în climat controlat”

Prof. dr. Maria APAHIDEAN – preşedinte

Conf. dr. Erzsébet BUTA – membru

Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU – membru

Şef lucrări dr. Alexandru-Ioan APAHIDEAN – secretar

 

Specializarea Ştiinţe horticole”

Prof. dr. Rodica SIMA – preşedinte

Prof. dr. Viorel MITRE – membru

Prof. dr. Radu SESTRAŞ – membru

Conf. dr. Claudiu BUNEA – membru

Şef lucrări dr. Alexandru-Ioan APAHIDEAN – secretar

Specializarea Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi”

Prof. dr. Viorel MITRE – preşedinte

Conf. dr. Erzsébet BUTA – membru

Şef lucrări dr. arh. Răzvan VASIU – membru

Şef lucrări dr. Valentin DAN – membru

Şef lucrări dr. Denisa JUCAN – secretar

 

Specializarea Biodiversitate şi Bioconservare”

Prof. dr. Corina CĂTANĂ – preşedinte

Prof. dr. Liviu HOLONEC – membru

Prof. dr. Mirela CORDEA – membru

Conf. dr. Rodica SOBOLU – secretar

 

Specializarea Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate”

Conf. dr. Anca BABEŞ – preşedinte

Prof. dr. Andrea BUNEA – membru

Conf. dr. Claudiu BUNEA – membru

Conf. dr. Rodica POP – membru

Lector  dr. Lucica ARMANCA – secretar

 

Specializarea Inginerie genetică în ameliorarea plantelor”

Prof. dr. Mirela CORDEA – preşedinte

Prof. dr. Radu SESTRAŞ – membru

Prof. dr.  Ioana POP – membru

Conf. dr. Rodica POP – membru

Şef lucrări dr. Cristian SISEA – secretar

 

Specializarea „Managementul ecosistemelor forestiere”

Prof. dr. Ioan TĂUT – preşedinte

Conf. dr. Vasile ŞIMONCA – membru

Conf. dr. Ilie COVRIG – membru

Conf. dr. Horia-Dan VLASIN – secretar

 

Specializarea „Gestiunea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere”

Prof. dr. Liviu HOLONEC – preşedinte

Conf. dr. Adriana SESTRAȘ – membru

Șef lucrări dr. Vasile CEUCA – membru

Șef lucrări dr. Alina-Maria TRUȚA – secretar

 

 Specializarea „Agribusiness”  /  Specializarea „Economie agroalimentară”

Prof. dr. Felix-Horațiu ARION – preşedinte

Prof. dr. Ionel-Mugurel JITEA – membru

Conf. dr. Diana DUMITRAŞ – membru

Conf. dr. Marioara ILEA – membru

Conf. dr. Gabriela CHICIUDEAN – secretar

 

 Specializarea „Sisteme de monitorizare și cadastru”

Prof. dr. Maricel PALAMARIU– preşedinte

Prof. dr. Florica MATEI – membru

Prof. dr. Marcel DÎRJA – membru

Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN –  membru

Conf. dr. Rodica SOBOLU –  membru

Şef lucrări dr. Diana FICIOR – secretar

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ
Decan,
Prof. dr. Viorel MITRE
Cluj-Napoca,
20.11.2019

Skip to content