Conducători de doctorat

LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DIN ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE AGRICOLE INGINEREŞTI – USAMV CLUJ-NAPOCA

 

Domeniul de studii universitare de doctorat

Funcția didactică/ de cercetare

NUMELE şi Prenumele

O.M. nr.prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/ abilitarea/ decizia de recunoaștere

Titular

1.         

Horticultură

Prof.dr.

CANTOR Maria

4697/14.08.2009

USAMVCN

2.         

Horticultură

Prof.dr.

CORDEA Mirela Irina

5107/28.09.2017

USAMVCN

3.         

Horticultură

Prof.dr.

MĂNIUŢIU Dănuţ Nicolae

4697/14.08.2009

USAMVCN

4.         

Horticultură

Prof.dr.

MITRE Viorel

4697/14.08.2009

USAMVCN

5.         

Horticultură

Prof.dr.

PAMFIL Doru

4308/28.08.2002

USAMVCN

6.         

Horticultură

Prof.dr.

POP Nastasia

1805/20.08.2007

USAMVCN

7.         

Horticultură

Prof.dr.

SESTRAŞ Radu

479/05.03.2007

USAMVCN

8.         

Horticultură

Prof.dr.

SIMA Rodica Maria

5837/27.12.2017

USAMVCN

9.         

Horticultură

Prof.dr.

SESTRAȘ Florina Adriana

5682/30.12.2019

USAMVCN

10.      

Horticultură

Prof.dr.

BUNEA Claudiu Ioan

6318/22.12.2020

USAMVCN

11.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

ARION Felix Horațiu

5704/27.12.2017

USAMVCN

12.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

DUMITRAȘ Diana Elena

5745/27.12.2017

USAMVCN

13.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

JITEA Ionel Mugurel

5771/27.12.2017

USAMVCN

14.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

ILEA Mărioara Elisabeta

5449/04.12.2019

USAMVCN

15.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

POPESCU Gabriela

 

 

16.      

Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof.dr.

MURESAN Iulia

 

USAMVCN