Ilie Covrig_ro

Conferențiar dr. Ilie COVRIGcovrig-ilie

Exploatări Forestiere, Transporturi Forestiere

ilie_covrig@yahoo.com

 Data şi locul naşterii: 26.08.1966, Reghin

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1985-1990: UNIVERSITATEA DIN BRAŞOV. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, specializarea Silvicultură şi Exploatări Forestiere;
Doctorantură: 2003:Doctor în Silvicultură, Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, conducător ştiinţific Prof. dr. ing. Marcu Marin;
Specializări:
 • 1999-2000:Certificat în Management,The Open University-Milton Keynes England- prin Codecs Bucureşti, România;
 • 2006 – 2008:Masterat în Managementul Sectorului Public prin Universitatea POLITEHNICA din Timişoara în parteneriat cu APART şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,.

II. Activitatea didactică:
 • 2007-2011 –  Cadru didactic asociat ;Departamentul II Silvicultură; Exploatări Forestiere, Transporturi Forestiere;
 • 2011-2014  –  Şef lucrări; Departamentul II Silvicultură; Exploatări Forestiere, Transporturi Forestiere;
 • 2014-prezent – Conferențiar; Departamentul II Silvicultură; Exploatări Forestiere, Transporturi Forestiere

III. Domenii de cercetare:
Silvicultură; Exploatări forestiere; Îmbunătăţiri Funciare în Domeniul silvic.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Membru al Societăţii Progresul Silvic;
 • Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA;
 • Membru al AVPS Cerbul Mureş;
 • Membru în Comitetul de redacție al revistei ProEnvironment indexată BDI;
 • Membru al ONG-ului „Protecţia Mediului, Vânătoare şi Pescuit – PROMEDIU;
 • Membru al Societăţii de Protecţia Plantelor Transilvania ;
 • Membru al Corpului Agronomic Român ;
 • Membru în Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania.
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
Cărți:
 • 4 manuale universitare şi cărţi de specialitate în calitate de autor sau coautor.
Lucrări ştiinţifice:
 • 1 tratat de protectia plantelor;
 • 48 lucrări publicate în reviste de specialitate recunoscute naţional şi internaţional şi în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale din care:
 • 48  sunt în specialitatea postului;
 • 10  sunt elaborate ca unic autor sau prim autor;
 • 38  sunt în limba engleză/franceză.
Granturi de cercetare:  – 5 programe de cercetare naţionale şi internaţionale, din care:
 • 3  în calitate de director de proiect;
 • 2  membru în colectiv.

IV. Alte menţiuni:
 • Expert tehnic judiciar în Silvicultură

Octombrie, 2016

Conferențiar dr. Ilie COVRIG