Decani de an

Specializarea Anul Decan de an Adrese e-mail
Horticultură/

Peisagistică

I Șef lucr. Dr. Păunița BOANCĂ paunitaboanca@gmail.com
II Șef lucr. Dr. Cătălina DAN catalina.dan@gmail.com
III Șef lucr. Dr. Cristian SISEA cristiansisea@yahoo.com
IV Prof. dr. Mirela CORDEA (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Sonia BORȘ – OPRIȘA (Peisagistică)

mcordea@usamvcluj.ro

sonja_bors@yahoo.com

Silvicultură I Conf. dr. Vasile ȘIMONCA vasile.simonca@usamvcluj.ro
II Conf. dr. Adriana SESTRAȘ asestras@yahoo.com
III Șef lucr. dr. Alexandru COLIȘAR alexandru.colisar@usamvcluj.ro
IV Șef lucr. Dr. Oana VIMAN wiman7777@yahoo.com
IEA /

IMAPA /

IMIT

I Prof. Dr. Ionel-Mugurel JITEA mjitea@usamvcluj.ro
II Lector dr. Daniel CHICIUDEAN chiciudean.daniel@yahoo.com
III Lector dr. Gabriela CHICIUDEAN gabriela.chiciudean@usamvcluj.ro
IV Lector dr. Andra PORUȚIU andra.porutiu@gmail.com
MTC I Asist. dr. Iulia COROIAN coroian.iulia@gmail.com
II Șef lucr. Dr. Ioan LUPUȚ ioan.luput@usamvcluj.ro
III Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN tudor.salagean@usamvcluj.ro
IV Conf. dr. Rodica SOBOLU rodicasobolu@yahoo.com