Disertație

Examen finalizare studii de master (Regulament-RU41)

Pasul 1: În perioada 31.05.2024 – 04.06.2024 (în funcție de data susținerii) se vor transmite Secretarului comisiei de finalizare studii următoarele documente:

Modalitatea de transmitere a documentelor către Secretarul comisiei de finalizare studii:

 
Pasul 2:  Înscrierea la examenul de disertație se va face în perioada 27.05.2024 – 05.06.2024. Înscrierea presupune completarea și depunerea la Secretariatul facultății a următoarelor documente:
  • Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (Anexa 1), se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile pentru examenul de diplomă înainte de data la care este programat examenul.
  • Nota de lichidare (Anexa 4), pentru absolvenții promoției în curs,va fi completată de către secretarele facultăților.

   

Lucrare de disertație  (Ghid de tehnoredactare)

Informaţiile privind conţinutul şi structura Lucrării de disertație din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură si Afaceri în Dezvolatare Rurală care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Master. În elaborarea disertației, studenţii / candidaţii la Examenul de Master trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea.  

STRUCTURĂ AN II 2023-2024 MASTERAT

Planificare Ex. Disertație iunie 2024

Planificare Ex. Disertație ian. – feb. 2024

Comisii Disertație 2023-2024

Comisii Admitere masterat 2024

Rezultate examen de disertație: PAISV