Horia Dan Vlasin_ro

Conf. dr.  Horia Dan VLASINhoria-dan-vlasin

Disciplina: Amenajarea Pădurilor

horia.vlasin@usamvcluj.ro

 

Data şi locul naşterii: 12.06.1976, Dej, jud. Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Brasov, promoţia 1999.
Specializări: Cursul de Studii Aprofundate “Biotehnologii moderne” organizat de către Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, anul 2000, Brasov.
Doctorantură: Doctor în domeniul Agronomie; Data susţinerii tezei de doctorat: 28.09.2012; Titlul tezei de doctorat: Tehnologii optime de ameliorare silvică a terenurilor degradate din partea de nord a Câmpiei Transilvaniei.

II. Activitatea didactică:
2008 – prezent: Şef lucr. dr. la USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, disciplinele Amenajarea Pădurilor, Salmonicultură, Teledetecţie şi Fotogrammetrie, Modelarea proceselor şi fluxul informaţional-decizional în Amenajarea Pădurilor, Amenajamente Silvice;
2005 – 2008: cadru asociat la USAMV Cluj-Napoca, disciplina Corectarea Torenţilor;
2003 – 2006: cadru asociat la USAMV Cluj-Napoca, disciplina Împăduriri.

III. Domenii de cercetare: Reconstrucţia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate, Genetică forestieră, Protecţia Pădurilor, Amenajarea Pădurilor.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 •  Societatea Horticultorilor şi Silvicultorilor din Transilvania (SHST).
Realizări semnificative:
 • Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
  • 2 cărţi (1 didactică, 1 ştiinţifică)
  • 29 lucrări stiinţifice publicate în reviste de specialitate româneşti şi străine din care 16 prim autor.

Granturi de cercetare:

 • proiecte de cercetare: 6 ca responsabil, 11 ca şi colaborator;
 • proiectare de investiţii: 8 proiecte ca responsabil, 1 ca şi colaborator;
 • asistenţă tehnică în silvicultură, studii de impact asupra mediului;
 • proiecte de execuţie: 9 proiecte de execuţie în domeniul reconstrucţiei ecologice a terenurilor degradate.
Alte menţiuni:
 • 8 ani de activitate stiinţifică de cercetare în silvicultură- Cercetător Ştiinţific Principal gradul III la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (ICAS).
 
Octombrie, 2016                                                                                     
Conf. dr. Horia Dan VLASIN