Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Descriere specializare
       Specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism, cu o durată a studiilor de patru ani, învăţământ de zi, pregăteşte specialişti în dezvoltarea reţelei de dezvoltare rurală pe probleme de agroturism, unităţi de alimentaţie publică.        Misiunea principală a programului de studii Inginerie şi management in alimentaţia publică şi agroturism este de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniul de graniţă agricultură turism, respectiv de a asigura capacitatea fermelor agroturistice de a avea o producţie şi un management care să le permită dezvoltarea în concordanţă cu criteriile de performanţă specifice U.E. şi de a putea în felul acesta să practice agroturismul ecologic la cele mai ridicate standarde, iar unităţilor de alimentaţie publică să se încadreze în standardele impuse.        Rolul programului de studii Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism este de a forma specialişti în domeniul managementului fermelor agroturistice şi unităţilor de alimentaţie publică, în tehnicile inginereşti de producţie, a exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor ce compun liniile tehnologice de producere şi prelucrare a produselor agricole şi alimentare în fermele agroturistice şi în unităţile de alimentaţie publică.         Principalele competenţe pe care le dobândește studentul până la absolvirea programului de licenţă sunt: Proiectarea, evaluarea şi administrarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agroturism; Administrarea sistemului de management al structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agroturism; Utilizarea sistemului informaţional al structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agroturism în exercitarea rolurilor manageriale; Implementarea şi monitorizarea unor strategii funcţionale de dezvoltare rurală durabilă; Contabilitatea si analiza economico-financiară a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agroturism; Administrarea şi gestiunea afacerilor în cadrul a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agroturism in contextul politicilor agricole comune; Consilierea în domeniul afacerilor din mediul rural.
Meserii

Ocupaţii posibile ale absolvenților conform COR și Registrului RNCSIS:

214129 Specialist în domeniul calității

263204 Analist în turism

214115 Responsabil afacere,  Manager in activitatea de turism  

Testimoniale
Planuri de învățământ si fisa disciplinelor