Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Descriere specializare
Programul de  Inginerie şi Management în alimentaţia publică şi agroturism pregătește specialiști de top, care vor avea cunoștințe și competențe în domeniile economiei, managementului, alimentaţiei publice, agroturismului şi afacerilor, în concordanţă cu ultimele tendințe pe plan mondial. Puteţi deveni specialişti cu o mare deschidere atât pentru activităţile din cadrul firmelor de alimentaţie publică şi agroturism (pensiuni, hoteluri, restaurante) cât și în alte firme ce vizează afacerile în general, cu competențe și deprinderi atât pe latura economică, managerială şi legislativă, cât și  pe latura tehnologică şi de alimentaţie publică. Încă din timpul anilor de studenție veți avea oportunitatea de a participa la activități de practică și internship la cei mai importanți angajatori care activează în domeniu.
Meserii

– Poziţii/funcţii de management în departamente din diverse entităţi economice de alimentaţie publică și agroturism, pentru planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice, financiare  și controlul calităţii (COR 214129 Specialist în domeniul calității).

– Specialiști în iniţierea și managementul unor afaceri proprii  în diverse domenii.

– Specialiști în gestionarea politicilor și strategiilor aferente agroturismului ca și componentă a dezvoltării rurale durabile, în entităţi publice și private.

Testimoniale
Planuri de învățământ si fisa disciplinelor