Ioan Taut_ro

Prof. univ. dr. Ioan TĂUTioan-taut

Silvicultură

ioan_taut90@yahoo.com

 Data şi locul naşterii: 23.02.1966, Localitatea Zalha, Judeţul Sălaj.

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
 • Universitatea “Transilvania” Brasov; Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, 1990.
Doctorantură:
Anul obţinerii titlului de doctor: 1998, Doctor în Agricultură și Horticultură, specializarea Protecția plantelor, Academia de Stiinte Agricole si Silvice, conducător științific dr.ing.Ana Hulea și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, conducător ştiinţific Prof. dr. Ioan Bobeș.
Specializări:
 • Specializare în fitopatologie – Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor, Chişinău, Republica Moldova octombrie-decembrie 1993.
 • Stagii de pregătire la Institutul de Protecţia Plantelor Bucureşti octombrie-noiembrie 1995, februarie-martie 1996

II. Activitatea didactică:
 • 2004 – prezent: Curs Silvicultură I, Curs Silvicultură II – Specializarea Silvicultură, anul III
 • 2004 – prezent: Lucrări practice la Silvicultură I, Silvicultură II – Specializarea Silvicultură, anul III
 • 2004 – prezent: Proiect Silvicultură II – Specializarea Silvicultură, anul III
 • 2006 – 2008: Curs Transporturi forestiere – Specializarea Silvicultură, anul IV
 • 2011 – 2013: Curs Ecologie – Specializarea Silvicultură, anul II
 • 2011 – prezent: Curs Protecție integrată a ecosistemelor forestiere – Specializarea Managementul ecosistemelor forestiere, an I master
 • 2011 – prezent: Lucrări practice la Protecție integrată a ecosistemelor forestiere – Specializarea Managementul ecosistemelor forestiere, an I master
 • 2011 – prezent: Curs Factori de risc – Specializarea Managementul ecosistemelor forestiere, an I master
 • 2013 – prezent: Curs Administrație silvică – Specializarea Silvicultură, anul IV
 • 2013 – prezent: Lucrări practice Administrație silvică – Specializarea Silvicultură, anul IV

III. Domenii de cercetare: protecția pădurilor, silvobilogie, reconstrucție ecologică
Stabilirea  unor tehnologii  noi de control a patogenilor din culturile silvice prin utilizarea alternativă a fungicidelor si corelarea momentului optim de combatere, stabilirea tehnologiilor de reconstructie a terenurilor degradate prin culturi silvice.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești” – membru asociat
 • Societatea Progresul Silvic,
 • Asociaţia Inginerilor din România
 • Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului
 • Societatea Naţională de Protecţia Plantelor
 • Societatea de Horticultură şi silvicultură din Transilvania – membru fondator
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
 • Cărți: 4 (2 prim autor)
 • Lucrări ştiinţifice: 81 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, din care: 40 prim autor, 7 cotate  ISI  (2 prim autor).
Granturi de cercetare:
 • 57 proiecte de cercetare din care 49 responsabil

IV. Alte menţiuni:
 • Cercetator stiintific gradul l in cadrul INCDS `Marin Dracea
 • Diploma Marin Drăcea clasa I, 2002, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;
 • Diplomă de onoare pentru activitatea prestigioasă în domeniul cercetării-dezvoltării şi proiectării în silvicultură, 2003, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;
 • grad silvic inginer inspector silvic I;
 • Premiu CNCSIS PN II – Planul National de CDI, 2007-2013, Programul ”Resurse Umane” / “Premierea rezultatelor cercetarii”, 2013;
 • Membru in Consiliul Stiintific al Parcului National Muntii Rodnei;
 • Omologarea a 7 produse noi pentru silvicultură în vederea prevenirii şi combaterii patogenilor prezenţi în culturile silvice.

Octombrie, 2016                                                                                        

Prof.univ. dr. Ioan TĂUT