Licență

Regulament – Examen de diplomă/licență și disertație

 • PASUL 1: Alegerea în  anul 3  a temei aferente proiectului de diplomă. Toți studenții anului 3 trebuie să depună în semestrul 2 la decanat un Formular Proiect de Diplomă. Formularul trebuie completat de studenții din anul 3, de la toate specializările, cu titlul Proiectului de Diplomă și locul unde se poate elabora proiectul pentru examenul de diplomă/licenţă. Se înaintează decanului de an după ce este semnat de îndrumătorul științific și directorul de departament, astfel încât să poată fi depus la Decanatul Facultății, împreună cu o situație centralizatoare elaborată de decanul de an (pe specializări și ani de studiu, cu numele și prenumele fiecărui student, titlul proiectului, numele îndrumătorului științific, locul unde se va desfășura practica în vederea elaborării proiectului). Pentru examenul de disertație se completează Formular Proiect de Disertație, semnat de către îndrumătorul științific și directorul de departament și se depune la Decanatul Facultății.

 • Pasul 2: Înscrierea la examenul de licență în semestrul 2, anul 4. Înscrierea presupune completarea și depunerea la decanat a următoarelor documente: Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor_LICENȚĂ, se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile pentru examenul de licență și cu cel puțin 5 zile pentru examenul de disertație, înainte de data la care este programat examenul. Două fotografii tip Diplomă, dimensiunea 3 x 4 cm               
  Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției în curs, va fi completată de către secretarele facultăților.   

                     

 • Pasul 3:                                                                                                                                                                                                La secretarul comisiei de examinare se depun următoarele documente:

  Acordul privind depunerea și susținerea lucrării de licență/disertație

  Declarația pe propria răspundere menționează faptul că Proiectul de Diplomă/Disertaţie, respectă dreptul de autor şi al proprietăţii intelectuale.

   

    Aceste documente se depun la secretarul comisiei de examinare împreună cu lucrarea de licență/diplomă sau                      disertație în format letric și electronic.

Proiect de Diplomă – Conţinut, structură, tehnoredactare. Proiect de Diplomă MODEL

Informaţiile privind conţinutul şi structura Proiectului de Diplomă din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură si Afaceri în Dezvolatare Rurală care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Licenţă. În elaborarea proiectului, studenţii / candidaţii la Examenul de Licenţă trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea.