Licență

Examen finalizare studii de licență (RU-41-Metodologie-pentru-finalizarea-studiilor-universitare-de-licenta-si-master)

Pasul 1: În perioada 11 – 13.06.2024 (în funcție de data susținerii) se vor transmite Secretarului comisiei de finalizare studii următoarele documente:

 

Modalitatea de transmitere a documentelor către Secretarul comisiei de finalizare studii:

 

Pasul 2:  Înscrierea la examenul de licență se va face în perioada 13 – 21.06.2024. Înscrierea presupune completarea și depunerea la Secretariatul facultății a următoarelor documente:

  • Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (Anexa 1), se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile pentru examenul de diplomă înainte de data la care este programat examenul. 
  • Două fotografii tip Diplomă, dimensiunea 3 x 4 cm (pe verso se va nota numele, specializarea și promoția)
  • Nota de lichidare (Anexa 4), pentru absolvenții promoției în curs,va fi completată de către secretarele facultăților.
  • Certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, recunoscută de instituția organizatoare.

 

Proiect de Diplomă (Ghid de tehnoredactare)

Informaţiile privind conţinutul şi structura Proiectului de Diplomă din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură si Afaceri în Dezvolatare Rurală care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Licenţă. În elaborarea proiectului, studenţii / candidaţii la Examenul de Licenţă trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea.

TEMATICA DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2024 / IANUARIE 2025

Tematică licență: Horticultură, Modele teste: Horticultură

Tematică licență: Peisagistică, Modele teste: Plante floricole și de gazon; Arboricultură ornamentală

Tematică licență: IMAPA, Modele teste: IMAPA

Tematică licență: IMAA, Modele teste: IMAA

Tematică licență: IMIT, Modele teste: IMIT

TEMATICA DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2023 / IANUARIE 2024

Tematică licență: Horticultură, Modele teste: Horticultură

Tematică licență: Peisagistică, Modele teste: Plante floricole și de gazon; Arboricultură ornamentală

Tematică licență: IEA, Modele teste: IEA

Tematică licență: IMAPA, Modele-intrebari-licenta_IMAPA

Tematică licență IMAA, Modele-intrebari-licenta-IMAA

Tematică licență IMIT, Modele-intrebari-licenta-IMIT

TEMATICA DE CERCETARE

Departamentul Horticultură și Peisagistică

Departamentul de Științe Economice

STRUCTURĂ ANI TERMINALI

STRUCTURĂ AN IV 2023-2024 LICENȚĂ

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Planificare Ex. Licență iulie 2024

Planificare Ex. Licență ian. – feb. 2024

COMISII

Comisii Licență 2023-2024

COMISIE ADMITERE 2024 – 07.11.2023

REZULTATE EXAMEN DE LICENȚĂ, sesiunea ianuarie 2024 HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ, Master: PAISV

Rezultate EXAMEN DE LICENȚĂ, sesiunea iulie 2024 –  Horticultură, Peisagistică