Licenţă/Disertaţie

REZULTATE LICENȚĂ, iunie 2022

Horticultură
Peisagistică
Măsurători Terestre și Cadastru
IEA, IMAPA, IMIT

REZULTATE DISERTAȚIE, iunie 2022

Proiectare, amenajare și întreținere spații verzi
Managementul ecosistemelor forestiere
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere
Sisteme de monitorizare și cadastru
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

TEMATICI LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2022

Tematică licență: Horticultură

Tematică licență: Peisagistică

Tematică licență: Măsurători terestre și cadastru

Tematică licență: Silvicultură      Modele teste: Silvicultură

Suport licență: Administrare financiară IEA+IMAPA+IMIT

Suport licență: Contabilitate financiară IEA+IMAPA+IMIT

Suport licență: Economia turismului IMAPA+IMIT

Suport licență: Management în turism IMAPA+IMIT

Suport licență: Management agricol IEA

Tematică licență: IEA,           Modele teste: IEA

Tematică licență: IMAPA,     Modele teste: IMAPA

Tematică licență: IMIT,          Modele teste: IMIT

Link încărcare acte disertație

https://docs.google.com/forms/d/1Iwyql-LdInXyJQRXLVdSLPeb4F1wtRIK-dZTQZoKges/edit

Calendar PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE, Sesiunea iunie 2022

Rezultate obținute la examenul de licență/disertație, sesiunea ianuarie 2022     

Specializarea Horticultură

Specializarea Peisagistică

Măsuratori terestre și cadastru

Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

Examen de Disertație PAISV, Miercuri 26.01.2020, ora 14, Link: https://us02web.zoom.us/j/85495907713
Examen licență Peisagistică

Link depunere proiect de diplomă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6FsD-Twb-xzj8dYk3pttLMTMcsRiq_6SFTf0nQF2VqUyD0g/viewform?usp=sf_link

Link examen de diplomă, Miercuri 26.01.2022, ora 9:30: https://us02web.zoom.us/j/85876896719

Examen de licență/disertație MTC

Link opțiune disciplină
https://docs.google.com/forms/d/16Ud_6ikCeRKFXN_6hi7fzJlC_GkJJTy4O590dypoozA/edit
Link depunere Lucrare de licență
Link depunere Lucrare de disertație
Link de conectare pentru susținere online a examenului disertație/licență
meet.google.com/eet-tgxi-tvy
În vederea înscrierii Examenul de Licență, sesiunea Ianuarie 2022, vă rugăm să completați următoarele formulare (1,  2,  3,  4) pe care să le încărcați într-un singur document PDF la următorul link până la data de 16.01.2022:

https://docs.google.com/forms/d/1o-uCONwoimb_R300tp8uJS9GgpVy-IH6gXsighUTEak/edit

În vederea înscrierii la Examenul de Disertație, sesiunea Ianuarie 2022, vă rugăm să completați următoarele formulare (1 2,  3,  4) pe care să le încărcați într-un singur document PDF la următorul link până la data de 20.01.2022:

https://docs.google.com/forms/d/1Iwyql-LdInXyJQRXLVdSLPeb4F1wtRIK-dZTQZoKges/edit

La ridicarea adeverinței de absolvire de la secretariat, se vor depune 2 fotografii 3/4 în vederea emiterii diplomei.

TEMATICĂ LICENȚĂ, 2022

Tematică licență: Măsurători terestre și cadastru

Planificarea examenelor de Licență/Disertație – Sesiunea ianuarie

Planificarea examenelor de Licență/Disertație – Sesiunea iunie

LICENȚĂ/DISERTAȚIE, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

DOCUMENTE pentru SOLICITAREA ON-LINE a copiei după adeverința de finalizare a studiilor

Lucrarea de LICENȚĂ se va depune on-line, accesând următoarele linkuri:

Link-uri de acces și programarea studenților pentru susținerea examenului de disertație 

Lucrarea de DISERTAȚIE se va încărca de către studenți, accesând următoarele linkuri:

Planificarea examenelor de licență și disertație, sesiunea iunie-iulie 2021

Tematici licență sesiunea iulie 2021, licență sesiunea februarie (restanță) 2022

MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)
Suport curs MANAGEMENT AGRICOL, ECONOMIA TURISMULUI, ADMINISTRAREA FINANCIARĂ, CONTABILITATE FINANCIARĂ, MANAGEMENT ÎN TURISM


LICENȚĂ/DISERTAȚIE RESTANTĂ, SESIUNEA IANUARIE 2021

CALENDAR FINALIZARE STUDII DE LICENȚĂ

CALENDAR FINALIZARE STUDII MASTERALE

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, SESIUNEA IANUARIE 2021

ANUNȚ IMPORTANT!!!!!

Dragi absolvenți,
Prin prezenta vă informăm că în acest an înscrierea la examenele de finalizare studii și susținerea acestora se vor realiza online, conform metodologiei afișate pe site-ul universității:
https://www.usamvcluj.ro/wp-content/uploads/2020/05/RU-41-Metodologie-pentru-finalizarea-studiilor-universitare-de-licen%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-master.pdf
și completările aferente din link-ul următor (pag. 23-29): http://cercetare.usamvcluj.ro/online/hot_ca/2020/ca_29_mai_2020.pdf
     Pentru acest an universitar s-a eliminat Certificatul de competență lingvistică, iar lichidările vor fi completate la nivel de secretariat (cu excepția studenților care mai au datorii financiare față de universitate sau cărți împrumutate). 
    Declarația pe proprie răspundere, Formularul pentru Proiectul de Diplomă/Disertație și Fișa de înscriere (toate în format PDF) vor fi încărcate până la data de 15.01.2021 la următorul link:
https://docs.google.com/forms/d/1Iwyql-LdInXyJQRXLVdSLPeb4F1wtRIK-dZTQZoKges/edit

Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație se vor încărca de studenți pe link-urile de mai jos:

Horticultură

Peisagistică

Silvicultură

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

MPHCC

ȘH

PAISV

IGAP

TPVVSPD

BB

MEF

GDBRF

Agribusiness

MDRA

SMC

Acord privind depunerea și susținerea lucrării de diplomă/disertație (online coordonator)
 !!!!Acest fișier se completează și semnează de coordonator, și se trimite în format pdf secretarului comisiei.
       Eliberarea documentelor și predarea fotografiilor pentru întocmirea diplomelor se vor face personal la secretariatul facultății după finalizarea examenelor.

MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)

REZULTATE

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT, MTC

MPHCC, SH, PAISV, IGAP, TPVVSPD, BB, MEF, GDBRF, Agribusiness, MDRA, SMC


LICENȚĂ/DISERTAȚIE ONLINE, SESIUNEA 6-10 IULIE 2020

Anunț important pentru absolvenți: eliberare adeverințe de absolvire


Declarație pe proprie răspundere (pe care îl pot folosi absolvenții ciclului de studii universitare de licență care se înscriu on-line, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă, în original, și să le depună în dosarul de master)


Data limită de predare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație: Lucrarea de licență/disertație se încarcă pe link-urile de la punctul II (în funcție de programul de studiu). Încărcarea începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 de ore înainte de susținere (cf. H Senat 12.06.2020).

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, SESIUNEA 06-10 IULIE 2020
(Datele se respectă, însă probele se susțin ONLINE)

I. Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1. Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență/disertație (online student)
Formularul va fi completat și semnat electronic, până în 26 iunie 2020 pentru LICENȚĂ și va fi încărcat AICI
Formularul va fi completat și semnat electronic, până în 1 iulie 2020 pentru MASTER și va fi încărcat AICI 

2. Nota de lichidare
Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.
Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.
Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca în Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie răspundere
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație
Aceste două documente vor fi încărcate de studenți pe link-urile de mai jos:

Horticultură

Peisagistică

Silvicultură

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

MPHCC

ȘH

PAISV

IGAP

TPVVSPD

BB

MEF

GDBRF

Agribusiness

MDRA

SMC

3.Acord privind depunerea și susținerea lucrării de diplomă/disertație (online coordonator)
!!!!Acest fișier se completează și semnează de coordonator până la data de 1 iulie 2020, și se trimite în format pdf secretarului comisiei.

III. Programarea studenților pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT, MTC

MPHCC, SH, PAISV, IGAP, TPVVSPD, BB, MEF, GDBRF, Agribusiness, MDRA, SMC

IV. Rezultate

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT, MTC

MPHCC, SH, PAISV, IGAP, TPVVSPD, BB, MEF, GDBRF, Agribusiness, MDRA, SMC


 • PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, SESIUNEA 06-10 IULIE 2020

  PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, SESIUNEA 27-31 IANUARIE 2020


  ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMULUI DE STUDII – HORTICULTURĂ

 • Formular tipizat pentru Proiectul de Diplomă – trebuie depus la decanat de către studenţii din anul III, până în luna aprilie, 2022
  Formularul trebuie completat de studenții din anul III, de la toate specializările Facultății, cu titlul Proiectului de Diploma și locul unde se poate elabora proiectul pentru examenul de diplomă/licenţă din 2023. Se înaintează decanului de an după ce este semnat de îndrumătorul științific și directorul de departament, astfel încât până la data de 30.04.2022 să poată fi depus la Decanatul Facultății, împreună cu o situație centralizatoare elaborată de decanul de an (pe specializări și ani de studiu, cu numele și prenumele fiecărui student, titlul proiectului, numele îndrumătorului științific, locul unde se va desfășura practica în vederea elaborării proiectului).
 • Declaraţie pe propria răspundere. Declaraţie pe propria răspundere că Proiectul de Diplomă/Disertaţie, respectă dreptul de autor şi al proprietăţii intelectuale
 • Planificarea examenelor de licență/disertație
 • Înscriere şi desfăşurare – programarea probelor
 • Componenţa comisiilor pentru Examenul de Licenţă/Disertație
 • Informaţiile privind conţinutul şi structura Proiectului de Diplomă din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Licenţă. În elaborarea proiectului, studenţii / candidaţii la Examenul de Licenţă trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea!

Tematici licență sesiunea iulie 2020, licență restantă februarie 2021

Suport curs MANAGEMENT AGRICOL, ECONOMIA TURISMULUI, ADMINSITRAREA FINANCIARĂ, CONTABILITATE FINANCIARĂ, MANAGEMENT ÎN TURISM


MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)

Rezultate licență/disertație-ianuarie 2020

Rezultate licență/disertație-iulie 2020


Tematici licență sesiunea iulie 2019, licență restantă februarie 2020

MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate))


Tematici licență sesiunea iulie 2018, licență restantă februarie 2019

Tematica licenţă: Horticultură

Tematici licență sesiunea iulie 2016, licență restantă februarie 2017

Modele teste, întrebări – Licență
Teste şi întrebări incluse în testele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)

Teme orientative licenţă – IEA, IMAPA, IMIT
Rezultate licență/disertație – februarie 2017
Rezultate licență/disertație – februarie 2016


Teme de cercetare

Departamentul I
Departamentul II
Departamentul III
Departamentul IV

Cum sa evitați plagiatul!
Informații utile în vederea elaborării Proiectului de Licență, a lucrărilor pentru sesiunile de comunicări științifice studențești, simpozioane, granturi etc.