Liviu Holonec_ro

Prof. univ. dr. ing. Liviu HOLONEC

Împăduriri, Produse forestiere, Silvicultură

E-mail: lholonec@usamvcluj.ro; lholonec@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 30 ianuarie 1958, Ciceu – Giurgeşti

I. Studii, specializări
Studii universitare: Absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov, promoţia 1983
Specializări:
 • 1994 – Curs de perfecţionare în domeniul cadastrului forestier, organizat de către Centrul de Perfecţionare a Personalului – Buşteni;
 • 2000 – Cursul “Management Performant pentru Dezvoltarea Afacerilor” organizat de către M.E.N, prin Institutul Român de Management;
 • 2001 – Cursul “Managementul Firmei”, organizat de către M.E.C. prin Academia de Studii Economice, Bucureşti;
Doctorantură: 1999-2003: Doctorat în specialitatea: Protecția plantelor, Diploma de Doctor în Agronomie seria C, nr 0004407/2003

II. Activitatea didactică
 • 2001-2005: cadru asociat la USAMV Cluj-Napoca, Disciplina: Împăduriri
 • 2005 – 2007: şef lucrări dr. la USAMV Cluj-Napoca, Disciplinele: Împăduriri şi Monitoring forestier
 • 2007 – 2015 : conf. univ. dr. la USAMV Cluj-Napoca, Disciplinele: Împăduriri. Monitoring forestier, Gestiunea ecosistemelor forestiere
 • prezent:  prof. univ. dr. la USAMV Cluj-Napoca , Disciplinele: Împăduriri. Produse forestiere, Gestiunea ecosistemelor silvice

III. Domenii de cercetare
 • Protecţia integrată a culturilor din pepiniere;
 • Tehnologii moderne de producere a puieţilor;
 • Reconstrucţia ecologică a terenurilor cu fenomene de eroziune.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Societatea de Horticultură și silvicultură din Transilvania;
 • Societatea internațională de horticultură;
 • Societatea Progresul Silvic;
 • Societatea de Protecţia Plantelor;
 • Asociaţia Amicii Rozelor din România;
 • Societatea Română de Horticultură;
 • Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului.

Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
 • 9 cărţi şi cursuri în domeniile: împăduriri,  fitopatologie, ca autor sau coautor;
 • 127  lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale, dintre care 20 articole ISI sau ISI procedings, 53 ca autor sau autor corespondent , 45 în limba engleză;
 Alte menţiuni: – peste 20 de ani de activitate practică în silvicultură , în toate domeniile, de la cercetare-proiectare la funcţii de conducere în administraţia silvică.

Octombrie, 2016
Prof. univ. dr. ing. Liviu HOLONEC