Management în dezvoltare rurală și agroturism

Descriere specializare

Programul de master se adresează absolvenților de studii universitare de licență care doresc să-și aprofundeze competențele în domeniul gestionării și dezvoltării unor afaceri în domeniul agroalimentar, dar și a serviciilor non agricole cu o atenție deosebită acordată turismului și agro-turismului. Toate acestea se realizează pornind de la oportunitățile oferite de către măsurile de dezvoltare rurală din cadrul Politicii Agricole Comune. Creșterea viitoare a acestor domenii de activitate, dar și succesul pe piață depind printre alți factori și de capacitatea producerii și
comercializării unor produse cu valoare adăugată mare, adaptarea la cerințele consumatorilor,identificarea celor mai adecvate canale de distribuție, capacitatea de atragere a unor finanțări externe etc. Toate aceste elemente sunt țintite prin programa masterului. Modul de concepere al programei de studiu pornește de la premisa că formarea unor competențe profesionale solide se bazează în principal prin rezolvarea unor studii de caz concrete.

Meserii

Cod COR: 422110 / Denumire cor: functionar agentie voiaj /
Cod COR: 143912 / Denumire cor: conducator de pensiune turistica (rurala, agroturistica, montana)
Cod COR: 263204 / Denumire cor: analist in turism
Cod COR: 213238 / Denumire cor: consultant afaceri in agricultura /
Cod COR: 2149 / Denumire cor: inginer specializat in studiul costurilor (ESCO)

Plan de invatamant MDRA an universitar 2023-2024