Manifestări

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (SIMPOZIOANE, WORKSHOP-URI, MESE ROTUNDE) ORGANIZATE ÎN ANUL 2011 – FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Nr. crt. Tematica Disciplina Coordonatori Locaţia Data
       1. Workshop cu partenerii de la Selcuk University Faculty of Agriculture, Department of Economics, în vederea pregătirii aplicaţiei „Implementation of Farming System for Establishing Milk Standards” în cadrul “CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT Civil Society Dialogue II: Fisheries and Agriculture Grant Scheme (CSD-II/FA) under the TR0703.01-01. Reference: CFCU/TR0703.01-02/FA with the Application No. CSD-II-FA/133 Catedra de Administrarea Afacerilor Conf. Dr. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca Ianuarie 2011
       2. Masă rotundă: “Probleme actuale în horticultura şi silvicultura Transilvaniei”, cu membrii filialei ASAS Cluj-Napoca, secţia Horticultură şi membrii Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST) „Horticultură” Prof. dr. Radu Sestraş

Prof. dr. Viorel Mitre

Conf. dr. Liviu Holonec

USAMV Cluj-Napoca Februarie 2011
       3. Masa rotunda: „Internaţionalizarea in predarea limbilor străine”, cu membri ai catedrelor de limbi moderne de la USAMV Bucureşti si USAMVB, Timişoara Limbi moderne Prof. dr. Rodica Stan USAMV Cluj-Napoca Martie 2011
       4. Conferinţa „Fonduri europene pentru mediul rural – 2011!” cu participarea conducerii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)  Cluj şi a studenţilor de la Facultatea de Horticultură, secţia Inginerie Economică în Agricultură Dezvoltare Rurală Prof. dr. Emil Luca,

Dr. ing. Vakar Istvan, director APDRP Cluj

USAMV Cluj-Napoca 4 martie 2011
       5. Masa rotundă „Noutăţi în domeniul exploatării sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigării culturilor” – cu participarea cadrelor didactice de la catedra VI şi a studenţilor horticultori şi peisagişti, (organizată împreună cu o firmă de profil de prestigiu, TORO Company) Îmbunătăţiri Funciare Prof. dr. Emil Luca,

Prof. dr. Marcel Dîrja

USAMV Cluj-Napoca Aprilie 2011
       6. Simpozionul „Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă” Catedra de Administrarea Afacerilor + Centrul de Cercetare „Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar” Prof. Dr. Emilian Merce USAMV Cluj-Napoca Aprilie 2011
       7. BioArta – workshop exploratoriu

 

Biotehnologii în horticultură Biodiversitate şi bioconservare Conf.dr. Corina Catana

Conf.dr. Ioana Antoniu (UAD Cluj-Napoca)

USAMV Cluj-Napoca Aprilie

2011

       8. Masă rotundă – promovarea soiurilor şi vinurilor româneşti în vederea extinderi în cultură Viticultură-Vinificaţie Prof. dr. Nastasia Pop

Sef lucr. dr. Anca Babeş

Şef lucr. dr. Popa Dorin (Univ. Oradea)

USAMV Cluj-Napoca Mai 2011
       9. Masă rotundă “Gestionarea durabilă a pădurilor din Transilvania” Silvicultură Conf. dr. Liviu Holonec USAMV Cluj-Napoca Mai 2011”
     10. Masă rotundă „Soluţii şi concepţii moderne de utilizare a plantelor ornamentale în designul interior şi exterior” Floricultura-Plante ornamentale Prof. dr. Maria Cantor

Ing. Dr. Lenuţa Chiş

USAMV Cluj-Napoca Iulie 2011
     11. Masă rotundă „Actualităţi şi perspective în ameliorarea plantelor ornamentale” Floricultura-Plante ornamentale, Ameliorarea plantelor Prof. dr. Maria Cantor

Prof. dr. Radu Sestraş

USAMV Cluj-Napoca August 2011
     12. Ateliere de lucru în cadrul proiectului YES FOOD! (Young Europeans for Sustainable Food), în colaborare cu Asociaţia Slow Food Turda Catedra de Administrarea Afacerilor Conf. Dr. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca, Turda, Băişoara August 2011
     13. Workshop „ Floricultura – tradiţii şi perspective” Floricultura-Plante ornamentale Prof. dr. Maria Cantor

Prof. dr. Lucia Draghia

Prof. dr. Toma Florin

USAMV Cluj-Napoca Septembrie 2011
     14. Masă rotundă „Potenţialul economiei agroalimentare în judeţul Cluj”, cu ocazia vizitei a 80 de studenţi şi cadre didactice de la Faculty of Agronomic Sciences in Gembloux, în colaborare cu UBB Cluj-Napoca. Catedra de Administrarea Afacerilor Conf. Dr. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca Septembrie 2011
     15. Masă rotundă; Modificarea Stărilor Bioenergetice prin Acţiunea Modulatorilor Fitodinamici’ în cadrul Simpozionului de la USAMV Cluj Fizică şi Îmbunătăţiri funciare Prof. Dr. Horea Criveanu

Prof. Dr. Marcel Dîrja

 

USAMV Cluj-Napoca Septembrie2011
     16. Masă rotundă cu specialiştii din domeniul Îmbunătăţirilor funciare şi Protecţia mediului cu privire la cerinţele noi ale cercetării din domeniu, în corelare cu cercetările din UE Îmbunătăţiri funciare Prof dr. Marcel Dîrja

Prof. dr. Emil Luca

Prof. dr. Viorel Budiu

USAMV Cluj-Napoca Septembrie 2011
     17. Participare la „The International Symposium – PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE” „Horticultură” Prof. dr. Radu Sestraş

Prof. dr. Maria Cantor

Colectiv „Horticultură”

USAMV Cluj-Napoca Septembrie-Octombrie 2011
     18. Masă rotundă Implicaţiile marketingului în situaţia schimbărilor din ultimul deceniu a structurii pieţei agroalimentare din România Marketing Prof. dr. Sabina Funar

Camera Agricolă Cluj

 

USAMV Cluj-Napoca Octombrie 2011
     19. Raport de activitate al Filialei ASAS Cluj-Napoca şi SHST ASAS Cluj, Comisia „Horticultură”;

Preşedinte SHST

Responsabil Comisia ASAS Cluj „Horticultură”

Preşedinte SHST

USAMV Cluj-Napoca Decembrie 2011
     20. Raport de activitate al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca „Horticultură” Decan USAMV Cluj-Napoca Decembrie 2011

Cluj-Napoca  11.03.2011

Întocmit, Secretar Ştiinţific                                                     Decan
Prof. univ. dr. Maria CANTOR                                Prof. univ. dr. Radu SESTRAŞ