Materiale de prezentare

MANDAT 2020-2024

Plan strategic al Facultăţii de Horticultură, 2020-2024
Plan operațional al Facultății de Horticultură 2020

MANDAT 2016-2020

Organigrama facultăţii, 2016-2020
Plan strategic al Facultăţii de Horticultură, 2016-2020
Plan operațional al Facultății de Horticultură 2016
Plan operațional al Facultății de Horticultură 2017
Plan operațional al Facultății de Horticultură 2018
Plan operațional al Facultății de Horticultură 2019


Raportul Decanului pe anul 2019, mandat 2016-2019
Raportul Decanului pe anul 2018
Raportul Decanului pe anul 2017
Raportul Decanului pe anul 2016
Raport de activitate pe anul 2015 şi pentru mandatul 2012-2016, Facultatea de Horticultură (prezentare plen, Consiliu lărgit)
Raportul de activitate pe anul 2014
Departamentul I Horticultură şi Peisagistică
Departamentul II Silvicultură
Departamentul III Ştiinţe Economice
Departamentul IV Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte


Plan de cercetare al Facultăţii de Horticultură, 2012-2016


Absolvenţi ai Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca (BSc, MSc, PhD)