Mirela Cordea_ro

Prof. Univ. dr. Mirela Irina CORDEA

Disciplinele: Ameliorarea plantelor horticole,

Producerea de sămânţă şi material săditor

mcordea@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 18.12.1968, Jibou, Sălaj

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1988-1993 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea
de Horticultură, Specializarea – Horticutură;
Doctorantură: Obţinerea titlului de doctor în anul 2004 – Doctor în Horticultură, Specializarea: Genetica şi
ameliorarea plantelor, USAMV Cluj-Napoca;
Specializări:
 • 2013 – ISOQAR CEE RO, Auditor intern în domeniul calităţii, în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 19011:2011, NR certificat: ISQ0318.
 • 2015 –  Diplomă „Manager de Proiect” obţinută prin Fundatia CDM în cadrul proiectului POSDRU, denumit „Cariere la Feminin”, 24 iunie – 3 iulie 2015, Cluj-Napoca;
Burse obţinute:
 • 2001 februarie – iunie, Bursă Socrates/Erasmus la University of Nottingham, School of Biosciences, Plant Sciences Division, full-time MSc in Plant Genetic Manipulation, Anglia (5 luni);
 • Sept. 2002 – Sept. 2003, Bursă “Marie Curie” oferită de Uniunea Europeană la Danish Institute of Agricultural Science, Copenhaga, Danemarca, Department of Plant Biotechnology, specializarea în Virologie moleculară (1 an);
 • 2007 aprilie – septembrie, Bursă de cercetare postdoctorală oferită de MEdC prin ONBSS la Universitatea din Copenhaga, Faculty of Life Sciences, Department of Agricultural Sciences (6 luni 01.04.2007-30.09.2007);
 • 14 stagii de predare prin burse obținute în cadrul programul ERASMUS în: Anglia, Danemarca, Spania, Turcia, Grecia etc.

II. Activitatea didactică:
 • 2015 – prezent,  Profesor universitar, Departamentul I Horticultură – Peisagistică, Ameliorarea plantelor horticole şi silvice, Managementul producerii de seminţe şi material săditor, Reacţia plantelor la stres;
 • 2008 – 2015, Conferenţiar universitar, Departamentul I Horticultură – Peisagistică, Ameliorarea plantelor horticole şi silvice, Managementul producerii de seminţe şi material săditor, Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice, Mijloace biotehnologice pentru producerea de seminţe şi material săditor, Reacţia plantelor la stres, Cadrul organizaţional şi legistaliv în domeniul biotehnologiilor;
 • 2004 – 2008, Şef lucrări, Catedra I Horticultură, Ameliorarea plantelor horticole şi silvice, Managementul producerii de seminţe şi material săditor, Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice;
 • 2001 – 2004, Asistent universitar, Catedra I Horticultură, Ameliorarea plantelor horticole, Producerea de seminţe şi material săditor, Biostatistică şi tehnică experimentală;
 • 1998 – 2001, Doctorand cu frecvenţă, Ameliorarea plantelor horticole; Facultatea de Horticultură.

III. Domenii de cercetare:
Genetica şi ameliorarea plantelor, Producere de sămânţă,  Biotehnologii vegetale.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • 2014 – SRH – Societatea Română de Horticultură;
 • 2012 – SHST – Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania;
 • 2003 – EUCARPIA – European Association for Research on Plant Breeding;
 • 2003 – ISHS – International Society for Horticultural Sciences;
 • 1998 – Societatea Amicii Rozelor din România.
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 2 cărţi ştiinţifice, din care una ca unic autor; 2 manuale, din care unul unic autor şi 1 îndrumător de lucrări practice – unic autor.
 • 25 lucrări ştiinţifice publicate şi  indexate în Web of Science, din care: 4 cotate şi 21 indexate;
 • 34 lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI (AGRICOLA, AGRIS, ASCI, CABI, CiteFactor,  DOAJ, EBSCO, Biomedical Reference Collection: Corporate, Central & Eastern European Academic Source, FAOBIB FAO, Google Scholar, INDEX COPERNICUS, SOCOLAR, Thomson Reuters Master Journal list (Zoological Records),VINITI);
 • 34 lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate.
Granturi de cercetare:
 • 2 proiecte în calitate de Director proiect  şi membră în colectivele de cercetare a 12 proiecte obţinute prin competiţie naţională.

IV. Alte menţiuni:
 • Coordonator al pogramului de licență: Horticultură (2019 – în prezent);
 • Prodecan cu cercetarea al Facultăţii de Horticultură (aprilie 2016 – în prezent);
 • Responsabil cu asigurarea Calităţii pe Facultatea de Horticultură (2012-2016);
 • Consilier academic al departamentului I Horticultură şi Peisagistică (2012-2016);
 • Membru în Senatul USAMV Cluj-Napoca (2012-2016);
 • Coordonator al masterului: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2008 – în prezent);
 • Responsabil pentru Programul ERASMUS al Facultăţii de Horticultură (2002-2016).

Aprilie, 2021

Prof. Univ. Dr. Mirela Irina CODREA