ADMITERE

Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Taxă

Capacitatea maximă de școlarizare

Horticultură

Videoclip prezentare

49

20

110

Horticultură ID

0

30

50

Peisagistică

Videoclip Prezentare

55

40

100

Ingineria și managementul afacerilor agricole*

45

25

165

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism*

Inginerie și management în industria turismului

Videoclip Prezentare

27

25

60

* Înscrierea în anul I se face la domeniul Inginerie si Management în Agricultură și Dezvolatare Rurală. Repartizarea pe cele două specializări se face în anul III.

Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat