Ofertă Educațională

Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Taxă

Capacitatea maximă de școlarizare

Horticultură

Videoclip prezentare

**

**

110

Horticultură ID

**

**

50

Peisagistică

Videoclip Prezentare

**

**

100

Ingineria și managementul afacerilor agricole*

**

**

165

Inginerie și management în alimentația publică*

Inginerie și management în industria turismului

Videoclip Prezentare

**

**

60

** Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat