Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Taxă

Capacitatea maximă de școlarizare

Horticultură

Videoclip prezentare

51

31

110

Horticultură ID

0

50

50

Peisagistică

Videoclip Prezentare

51

43

100

Ingineria și managementul afacerilor agricole*

44

25

165

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism*

Inginerie și management în industria turismului

Videoclip Prezentare

24

25

60

** Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat