Ofertă Educațională

Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Fără taxă

Taxă

Horticultură

Videoclip prezentare

0

25

31

Horticultură ID

0

0

38

Peisagistică

Videoclip Prezentare

0

7

42

Ingineria și managementul afacerilor agricole*

8

0

25

Inginerie și management în alimentația publică*

Inginerie și management în industria turismului

Videoclip Prezentare

3

0

23