Ofertă Educațională

Domeniu de studiu

Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Fără taxă

Taxă

Horticultură

Managementul producției horticole în climat controlat

0

13

12

Științe horticole

0

8

12

Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

0

4

22

Biodiversitate și bioconservare

0

0

0

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

0

11

12

Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate

0

7

17

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Agibusiness (limba engleză)

0

2

17

Management în dezvoltare rurală și agroturism

0

0

17