Ofertă Educațională

Domeniu de studiu

Program de studii

Forma de finanțare

Buget

Taxă

Capacitatea maximă de școlarizare

Horticultură

Managementul producției horticole în climat controlat

**

**

50

Științe horticole

**

**

50

Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

**

**

50

Biodiversitate și bioconservare

**

**

50

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

**

**

50

Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate

**

**

50

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Agibusiness (limba engleză)

**

**

50

Management în dezvoltare rurală și agroturism

**

**

50

** Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat