Orar/Indrumatori de an

ORAR

FORMATII DE STUDIU ANUL 1

ÎNDRUMĂTORI DE AN

Îndrumătorii de ani sunt cadre didactice desemnat să sprijine studenții unui an de studiu pe întreg parcursul programului academic (4 ani). Activitatea sa presune întâlniri de tutoriat/consiliere.
Program de studiu Anul de studiu Cadrul didactic Contact
Horticultură, Peisagistică I Șef lucr. dr. Orolya BORSAI E-mail: orsolya.borsai@usamvcluj.ro Birou: Clădire ICHAT
II Șef lucr. dr. Rozsa SANDOR E-mail: rozsa.sandor@usamvcluj.ro Birou: Clădire ICHAT, birou E2-02
III Șef lucr. dr. Păunița BOANCĂ E-mail: paunita.boaca@usamvcluj.ro Birou:  Clădire ICHAT, birou E2-20
IV Șef lucr. dr. Cătălina DAN E-mail: catalina.dan@usamvcluj.ro Birou:  Clădire ICHAT, birou E3-20
Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (IMAA) Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (IMAPA), Inginerie și management în Industria Turismului (IMIT) I
II Șef. lucr. dr. Camelia Oroian E-mail: camelia.oroian@usamvcluj.ro Birou:  Pavilion Horti, birou 82
III Prof. Dr. Ionel-Mugurel Jitea E-mail: mjitea@usamvcluj.ro Birou:  Pavilion Horti, birou 56
IV Lector Dr. Daniel Chiciudean E-mail: daniel.chiciudean@usamvcluj.ro Birou:  Pavilion Horti, birou 88

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților stabilește drepturile și îndatoririle studentului, modul de examinare și de finalizare a studiilor, numărul minim de credite etc. Dragi studenți vă invităm să-l parcurgeți cu atenție!