Peisagistică

Descriere specializare

Peisagistica pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe în: proiectarea,amenajarea şi întreținerea spațiilor verzi; amenajarea grădinilor interioare; realizarea aranjamentelor florale; înființarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor dendro-floricol; reamenajarea parcurilor, grădinilor moderne şi a siturilor istorice; consultanță de specialitate în domeniul peisajer; asigurarea managementului şi a marketingului unei afaceri în
domeniul arhitecturii peisajere; proiectarea asistată de calculator a propunerilor de amenajare; proiectarea şi amenajarea căilor de acces, a sistemului de circulație şi a terasamentelor în cadrul spațiilor verzi amenajate.

Meserii

– inginer în peisagistică (cu ocupația de peisagist cod COR 216202) la firme de proiectare, amenajare
și întreținere spații verzi;
– inginer în peisagistică în cadrul unor instituții publice (Direcția ecologie urbană și spații verzi),
respectiv instituții de cercetare (Departamentul de Protecția mediului și naturii);
– inginer în peisagistică la societăți comerciale pentru import și desfacere plante ornamentale;

Testimoniale
Planuri de învățământ si fisa disciplinelor