Practica

Unităţi de practică
Situaţia bazelor de practică pentru studenţii Facultăţii de Horticultură 

Convenţie de Practică
Convenţia se încheie între Facultatea de Horticultură şi unităţi partnere (instituţii, unităţi, agenţi economici – persoane fizice şi juridice) în care studenţii efectuează practica individuală sau în mod organizat.

Practica individuală în unităţi
Studenţii primesc formularele (adresele) de practică, cu număr de înregistrare, semnate de prodecan şi ştampilate, de la decanii de an, înainte de finalizarea sesiunii de examene din vară. Dacă doresc, studenţii pot solicita formularele înainte de începerea sesiunii. Cu formularele se prezintă la unitatea pe care o aleg pentru efectuarea practicii individuale (conform planurilor de învăţământ, a programelor tematice şi perioadei de practică, precum şi convenţiilor de practică dintre facultate şi fiecare instituţie, unitate, agent economic, persoană fizică sau juridică etc.). Partea superioară a formularului (adresei) de practică rămâne la unitatea în care efectuează studentul practica, iar partea inferioară trebuie să ajungă la facultate, completată. La finele perioadei de practică trebuie să se completeze partea inferioară a formularului, cu numele unităţii în care s-a efectuat practica şi număr de înregistrare de la aceasta, numele studentului, specializarea şi anul de studiu, perioada în care a efectuat practica, calificativul/nota obţinută de student, acordată de director/şef de unitate sau persoana desemnată pentru coordonarea practicii studentului. Formularul semnat de director / şef de unitate şi ştampilat, va fi înmânat de către student decanului de an, sau va fi trimis prin poştă pe adresa decanului de an, astfel încât să ajungă la Decanat sau la decanul de an până cel târziu la sfârşitul primei săptămâni a lunii septembrie. 

Tematică pentru Colocviul de Practică – studenţi Silvicultură