Prezentare


0 A Horticultura Cluj FINAL  Sigla Hort Cj 3   Sigla Hort Cj 2

Conducerea Facultăţii de Horticultură

DECAN: Prof. dr. Viorel MITRE
Tel: (40) 264.596.384
E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ŞI DE CALITATE: Conf. dr. Erzsebet BUTA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: erzsebet.buta@usamvcluj.ro

PRODECAN CERCETARE: Prof. dr. Mirela CORDEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mcordea@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI: Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: tudor.salagean@usamvcluj.ro

SECRETARIAT-DECANAT FACULTATE:

Felicia JUGASTRU – secretar
Leontina SIMIONCA – secretar
Natalia LAZĂR – secretar
Tel: 0756013439
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Directori de departament

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA – Director Departament I, Horticultură şi Peisagistică
Prof. dr. Liviu HOLONEC – Director Departament II, Silvicultură
Prof. dr. Felix ARION – Director Departament III, Ştiinţe economice
Prof. dr. Florica MATEI – Director Departament IV, Măsurători terestre şi ştiinţe exacte


Consiliul profesoral al facultăţii:

1. Prof. dr. Viorel MITRE – Decan
2. Conf. dr. Erzsebet BUTA – Prodecan cu probleme didactice şi de calitate
3. Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN – Prodecan cu activități sociale și studențești
4. Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA, Director Departament I
5. Prof. dr. Liviu HOLONEC, Director Departament II
6. Prof. dr. Felix ARION, Director Departament III
7. Prof. dr. Florica MATEI, Director Departament IV
8. Conf. dr. Anca BABEȘ, Departament I
9. Conf. dr. Vasile ȘIMONCA, Departament II
10. Conf. dr. Horia VLASIN, Departament II
11. Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA, Departament III
12. Lector dr. Ileana ANDREICA, Departament III
13. Lector dr. Valentin MIHAI, Departament III
14. Șef lucr. dr. Jutka-Éva DEÁK
15. Carmen-Roxana CÎMPAN – Student, an I SMC
16. George-Marius CIOLPAN – Student, an I MTC
17. Cristian-Ștefănel LEMNE – Student, an III Horticultură
18. Andreea-Cătălina MOȘNEAG – Student, an I MTC (reprezentant LSSV)
19. Dan-Cătălin VÂRBAN – Student, an II MTC

Cadre didactice ale facultăţii care ocupă funcţii de conducere la nivel de universitate

Prof. dr. Ioana POP – Prorector


Membri în Senat

Dept. 1

Dept. 2

Dept. 3

Dept. 4

Prof. dr. Viorel Mitre Prof. dr. Liviu Holonec Prof. dr. Horațiu-Felix Arion Prof. dr. Ioana Pop
Conf. dr. Erzsebet Buta Conf. dr. Horia VLASIN Conf. dr. Ionel-Mugurel Jitea

Structura Consiliilor pe departamente – Facultatea de Horticultură

Consiliu departament
(Funcţia)
Departamentul 
I
II
III
IV
Horticultură şi Peisagistică
Silvicultură
Ştiinţe economice
Măsurători terestre şi ştiinţe exacte
Director Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA Prof. dr.
Liviu Holonec
Prof. dr.
Felix Arion
Prof. dr.
Florica Matei
Director adj. Conf. dr. Anca Babeş Prof. dr. Ioan Tăut Conf. dr. Mugurel Jitea Prof. Dr. Ioana-Delia Pop
Responsabil cu educaţia Prof. dr. Maria Apahidean Conf. dr. Ilie Covrig Conf. dr. Marioara Ilea Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN
Responsabil cu cercetarea Șef lucr. dr. Sisea Cristian Conf. dr. Vasile Şimonca Conf. dr. Diana Dumitraș Conf. dr. Rodica Sobolu
Responsabil cu asigurarea calităţii şi resursa umană Şef lucrări dr. Rodica Pop Conf. dr. Horia Vlasin Lector dr. Ileana Andreica Șef lucrări dr. Diana Ficior
Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii Şef lucrări dr. Păunița Boancă Şef lucr. dr. Alexandru Colişar Lector dr. Valentin Mihai Șef lucrări dr. Ioan Lupuț
Administrator departament Conf. dr. Erzsebet Buta Şef lucr. dr. Vasile Ceuca Lector dr. Marius Sabău Şef lucr.dr.  Jutka Deak