Prezentare


0 A Horticultura Cluj FINAL  Sigla Hort Cj 3   Sigla Hort Cj 2

Conducerea Facultăţii de Horticultură

DECAN: Prof. dr. Viorel MITRE
Tel: (40) 264.596.384
E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ŞI DE CALITATE: Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

PRODECAN CERCETARE: Prof. dr. Mirela CORDEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mcordea@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI:
Tel. (40) 264.596.384
E-mail:

SECRETARIAT-DECANAT FACULTATE:

Felicia JUGASTRU – secretar
Leontina MĂRCĂȘAN – secretar
Natalia VĂDAN– secretar
Tel: 0756013439
       0374-492.010 / int. 117, 113.
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Directori de departament

Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA – Director Departament I, Horticultură şi Peisagistică
Prof. dr. Felix ARION – Director Departament III, Ştiinţe economice


Consiliul profesoral al facultăţii:

1. Prof. dr. Viorel MITRE – Decan
2. Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA – Prodecan cu probleme didactice şi de calitate
3. Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA, Director Departament I
4. Prof. dr. Felix ARION, Director Departament III
5. Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA, Departament III
6. Conf. dr. Anca BABEȘ, Departament I
7. Conf. dr. Erzsebet BUTA, Departamentul I
8. Lector dr. Ileana ANDREICA, Departament III
9. Lector dr. Valentin MIHAI, Departament III
10. Cristian-Ștefănel LEMNE – Student, an I TPVVSPD

Cadre didactice ale facultăţii care ocupă funcţii de conducere la nivel de universitate

Prof. dr. Viorel MITRE – Președinte Senat USAMV Cluj – Napoca


Membri în Senat

Dept. 1

Dept. 3

Prof. dr. Viorel Mitre Prof. dr. Horațiu-Felix Arion
Conf. dr. Erzsebet Buta Prof. dr. Ionel-Mugurel Jitea

Structura Consiliilor pe departamente – Facultatea de Horticultură

Consiliu departament
(Funcţia)
Departamentul 
I
 
III
 
Horticultură şi Peisagistică
Ştiinţe economice
Director Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA Prof. dr.
Felix Arion
Director adj. Conf. dr. Anca Babeş Prof. dr. Mugurel Jitea
Responsabil cu educaţia Șef lucr. dr. Alexandru Apahidean Prof. dr. Mărioara Ilea
Responsabil cu cercetarea Conf. dr. Sisea Cristian Prof. dr. Diana Dumitraș
Responsabil cu asigurarea calităţii şi resursa umană Conf. dr. Rodica Pop Lector dr. Ileana Andreica
Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii Şef lucrări dr. Păunița Boancă Lector dr. Valentin Mihai
Administrator departament Conf. dr. Erzsebet Buta Lector dr. Marius Sabău