Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, organizează în data de 16-17 Noiembrie 2023, Simpozionul Științific Internațional
dedicat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători ”Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”
Manifestarea are ca scop crearea unui cadru stimulativ de prezentare a rezultatelor cercetării, de interacţiune, schimb de idei şi experienţe între participanți.
Simpozionul are următoarele secțiuni:
Trends in european agriculture development (https://www.rjas.ro/)
Horticulture, Forestry and Biotechnology (https://journal-hfb.usab-tm.ro/)
Managemnt of sustainable rural development (https://www.usabtm.ro/ro/publicatii-35/volume-de-lucrari-stiintifice-10192)
Animal breeding and pathology today (https://www.usab-tm.ro/ro/revista-47-volume-de-lucrari-stiintifice-10682)
Animal resource bioengineering (https://www.usab-tm.ro/ro/revista-56)
Food Chemistry, Engineering & Technology (https://journal-ofagroalimentary.ro/)
Lucrările susținute în cadrul simpozionului vor fi publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale. Cele mai bune lucrări din cadrul fiecărei secțiuni vor fi premiate. Lucrările in extenso vor fi înscrise pe site-ul fiecărei secțiuni până în data de 31.10.2023.
Numărul maxim de autori pentru o lucrare este de 5, din care maxim 2 cadre didactice coordonatoare.

Taxe:
• Studenți, masteranzi: 100 RON;
• Doctoranzi, tineri cercetători (pana in 45 ani): 150 RON

Vă așteptăm cu drag!

Leave a Reply

Your email address will not be published.