Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

Descriere specializare

Programul de master se adresează absolvenților de studii superioare care doresc să-și dezvolte competențe teoretice și abilități practice în: tehnici CAD și grafică digitală; compoziţii florale în amenajarea spaţiilor verzi; specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaţiilor verzi; tehnologii speciale de întreținere arbuști și arbori; administrarea afacerilor în peisagistică; modalități de asociere a speciilor lemnoase în spațiile verzi; tehnologii speciale de întreținere specii floricole și gazon; elemente și principii compoziționale în peisagistică.

Meserii

– inginer în peisagistică (cu ocupația de peisagist cod COR 216202) la firme de proiectare, amenajare
și întreținere spații verzi;
– inginer în peisagistică în cadrul unor instituții publice (Direcția ecologie urbană și spații verzi),
respectiv instituții de cercetare (Departamentul de Protecția mediului și naturii);
– inginer în peisagistică la societăți comerciale pentru import și desfacere plante ornamentale;

Plan de invatamant PAISV an universitar 2023-2024