PROIECTE

Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale Responsabil de proiect/contract 2021

Titlul proiectului

Competiţia

Responsabil proiect

Dezvoltarea unei noi tehnologii pentru ameliorarea sistemului radicular și a toleranței la secetă a plantelor ȋn vederea asigurǎrii unei producții sustenabile

ERANET-SusCrop-RootsPlus

CSIII Aurori Adriana

SMART RIVER CLUSTER. ACF_3_MM_1152

Program Active Citizens Fund România

Sef lucr.dr. Bors-Oprisa Sonia (Bodea)

Solarvibes – Revoluționarea scalabilității IoT în agricultură

contract de finanțare nr. 2282300206-UC012 / 2019, perioadă de implementare 01.01.2019 – 31.03.2021

Conf.dr. Vac Sebastian Calin

Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices; ID: KA203-44FBEBB0

Prof.dr. Jitea Mugurel

Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale 2021

Titlul proiectului

Competiţia

Director proiect

Metode inovative de extracție pentru caracterizarea unor plante cu valoare alimentară și a unor produse secundare ca surse valoroase de nutraceutice

CNFIS – PED

Mocanu Andrei

Identificarea și studiul de noi varietăți de alun, dezvoltarea unui produs horticol nou pentru piața internă și europeană

PNDR Sub-masura 16.1a Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol

Prof.dr. Bunea Claudiu

Horticultura – creativitate, pasiune și carieră

ROSE Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

Prof.dr. Mitre Viorel

Prevenirea și reducerea riscului de abandon a studenților Facultății de Horticultură ClujNapoca prin programe remediale și de consiliere

ROSE Schema de Granturi SGU-PV – Necompetitive

Prof.dr. Mitre Viorel

Learn2Do4 Entrepreneurship

POCU/82/3/7/Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Prof. dr. Felix ARION

Start Up Plus în Nord-Vest

POCU/82/3/7/Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Conf. dr. Călin VAC

Tehnologie și sistem cu imersie temporară în bioreactoare cu comandă digitală, destinate micropropagării plantelor

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0670, Contract nr. 21 PTE/2020

CS I Clapa Doina

ADAPTAREA ŞI OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE CULTURĂ ECOLOGICA SUPERINTENSIVA A CĂPȘUNULUI IN SPATII PROTEJATE

M16.1A , Contractului finanţare nr. C161A0000011872800007/23.08.2021

CS I Clapa Doina

Contracte naţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări şi valorificare produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii, microproducţie) 2021

Identificarea factorilor care determină apariția cancerului bacterian (Agrobacterium tumefaciens) la unele soiuri de viță de vie, în centrul viticol Batoș și Lechința, și dezvoltarea unor strategii de control a bolii”,

Proiect de cercetare și consultanță. Nr. 11193 din 23.06.2017

Conf.dr. BABES ANCA

Diversificarea sortimentului de legume procesate prin fermentație lactică utilizând diferite selecții de bacterii lactice

SEf lucr.dr. ROZSA SANDOR

 

Contract 9190/09.06.2021

https://cercetare.usamvcluj.ro/cercetare

-usamv/hotarari-ccdi/

Sef lucr. Dr.OROIAN FIRUTA CAMELIA

Studiu privind metodele traditionale si metodele inovative de determinare a eficientei activitatii din perspectiva relatiei dintre contabilitate si management”

Contract cercetare si consultanta nr.7880/19.05.2021

Conf.dr. ANDREICA ILEANA

Contract 8892/04.06.2021

Prof.dr. MURESAN IULIA CRISTINA

Contract 25831/18.11.2021

Prof.dr. MURESAN IULIA CRISTINA