Publicarea rezultatelor cercetării în revistele facultăţii

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca ocupă o poziţie privilegiată prin prisma revistelor publicate, de la nivelul facultăţii fiind coordonate şi editate mai multe reviste, dintre care trei sunt consacrate şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, fiind incluse în baze de date prestigioase, precum şi în fluxul principal al publicaţiilor cu circulaţie internaţională.

1. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture; Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394, http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture. Revista este cotată în categoria B+ de către CNCSIS. După cum s-a menţionat, revista este inclusă în ISI Master Journal List, actualmente Thomson Reuters Master Journal List – http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/.

2. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca; Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842-4309, http://www.notulaebotanicae.ro. Revista este cotată în categoria A de către CNCSIS. Revista Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca este inclusă în Thomson Reuters Master Journal List – Science Citation Index Expanded (Web of Science) http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/. Este singura revistă ISI (SCIE şi JCR) inclusă în Domeniul “Plant Sciences” din România); revista este indexată şi în alte baze de date de prestigiu: Scopus, Cambridge Scientific Abstracts, EBSCO etc. – http://sestras.ro/journals/notulae-botanicae-horti-agrobotanici-cluj-napoca

3. Agricultura – Revista de Ştiinţă şi practică agricolă; Print ISSN 1221-5317. Revista este cotată în categoria B+ de către CNCSIS. – http://journals.usamvcj.ro/agricultura.

4. Notule Scientia Biologicae; Print ISSN 2067-3205; Electronic ISSN 2067-3264, http://notulaebiologicae.ro/nsb/. Revista este indexată în numeroase baze de date de prestigiu: Cambridge Scientific Abstracts, EBSCO, CSA, IC etc.

Toate revistele sunt indexate în CAB Abstracts, Bulletin UASVM Horticulture (abrev.) şi Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj (abrev.) fiind incluse şi în Thomson Reuters Master Journal List, sau alte baze: VINITI, CAS, DOAJ, IC, VINITI, Scientific Commons, BASE, Socolar, ASCI, EBSCO etc.

Revistele sunt publicate în editura universităţii, AcademicPres, recunoscută de către CNCSIS, unde se tipăresc şi majoritatea cursurilor, tratatelor, suporturilor de curs şi caietelor – îndrumătoarelor de lucrări practice elaborate de către cadrele didactice.

Universitatea este coeditor al revistei Journal of Central European Agriculture, o prestigioasă publicaţie internaţională, inclusă în Thomson Reuters Master Journal List şi în alte baze de date recunoscute.

INFORMAŢII PRIVIND INCLUDEREA REVISTELOR FACULTĂŢII ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE (ISI WoK – WoS, CABI etc.)