Raport de evaluare USAMV: 2003-2007

Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi aMetodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea – dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial al României nr.416, partea I, din 21 iunie 2007.

La adresa: http://cercetare.usamvcluj.ro/2007/rap_autoev/index.htm se găsesc date privind îndeplinirea criteriilor CD de către USAMV Cluj-Napoca, conform cerinţelor menţionate.

» Datele de autentificare (pct.1, 2 şi 3)
» Sinteză Raport de autoevaluare (centralizator punctaj)
CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ
   » Lucrări publicate în reviste cotate ISI (pct.4.1)
   » Brevete de invenţie (pct.4.2)
   » Produse şi tehnologii (pct.4.3)
CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ
   » Lucrări publicate în reviste necotate ISI (pct.5.1)
   » Lucrări prezentate la conferinte internationale (pct.5.2)
   » Modele fizice, modele experimentale, proceduri (pct.5.3)
PRESTIGIUL PROFESIONAL
   » Membrii în colective redacţionale (pct.6)
VENITURI DIN CERCETARE
   » Venituri realizate prin contracte de cercetare (pct.7)
RESURSE UMANE
   » Resursa umană de cercetare (pct.8)
   » Cadre didactice şi cercetători (Anexa 1)
RESURSE MATERIALE
   » Laboratoare şi Centre de cercetare (Anexa 2)
   » Echipamente performante achiziţionate în ultimii 10 ani (Anexa 3)