Rodica Sima_ro

Conf. dr. Rodica Maria SIMA

Legumicultură

e-mail: rodica.sima@usamvcluj.ro; rodiganea@yahoo.com
Data și locul nașterii: 07 January 1970, Mediaş, jud. Sibiu

I. Studii, specializări:
Studii universitare: USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Inginer horticol, 1995; USAMV Cluj-Napoca, Masterat în Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, 2013
Doctorantură: Doctor în Horticultură, Cercetări privind perfecţionarea tehnologiei de cultură a tomatelor de seră pe diferite substraturi (fără sol), USAMV Cluj-Napoca.
Specializări: Curs de formare profesională, CNCFPA Cluj, Manager proiect, 2011; Specializare în Managementul Proiectelor Europene, noiembrie, 2007; Stagiu de perfecţionare în Tehnici nedistructive de analiză – Spectroscopie în infraroşu apropiat (NIRS), Institute of Agricultural and Fisheries Research (Ecophysiology Dep.) Gent-Belgia, 2006;    Stagiu de perfecţionare în domeniul agriculturii organice, Bournemouth University, Marea Britanie, aprilie-august, 2003;     Specializare în “Horticultural sciences and technology”, MAICH, Crete, Greece, 2000; Cultura plantelor horticole în climat controlat, USAMV Cluj-Napoca, 1996.

II. Activitatea didactică:
 • 2009 – conferenţiar; cursuri şi lucrări practice Legumicultură ornamentală şi Tehnologii legumicole;
 • 2004–2009 şef lucrări; cursuri şi lucrări practice Legumicultură ornamentală şi Tehnologii legumicole;
 • 2000–2004 asistent; lucrări practice Legumicultură generală şi specială;
 • 1998–2000 preparator; lucrări practice Legumicultură generală şi specială.

III. Domenii de cercetare:
 • Managementul culturilor horticole în câmp și climat controlat (sere, solarii);
 • Studiul substraturilor de cultură folosite pentru specii legumicole;
 • Influenţa inputurilor tehnologice asupra calităţii alimentare a legumelor;
 • Amenajări peisagere cu plante comestibile.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Balkan Environmental Association (B.E.N.A);
 • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST);
 • Societatea Română a Horticultorilor (SRH);
 • International Society for Horticultural Sciences (ISHS);
 • Asociaţia Bioagricultorilor din România (BIOTERRA);
 • Asociaţia Amicii Rozelor; International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR).
Realizări semnificative:
Cărţi: 6 cărţi sau capitole în cărți– 1 unic autor, 4 prim autor, 1 coautor
Sima Rodica, 2009, Legumicultura sursă de hrană şi potenţial ornamental. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 314 pag., ISBN – 978-973-744-153-9.
Lucrări ştiinţifice: 150 lucrări: 4 unic autor, 32 prim autor, 6 autor corespondent, 108 coautor

Granturi de cercetare: 
2004–2005, Director grant CNCSIS Tip AT, cod CNCSIS 102, Influenţa sistemului de cultură asupra calităţii alimentare a legumelor obţinute din culturi în spaţii protejate;
2015-2016, Director contract de cercetare ştiinţifică 9609/06.07.2015 USAMV – 756/07.07.2015 Eurofins Agroscience Services SRL, Testarea biologică şi elaborarea tehnologiei de aplicare a produselor fitosanitare şi a altor produse utilizate în agricultură.
Membru în 11 granturi
Membru în Editorial Board al revistelor – Advances in Agriculture&Botanics, Animal Biology & Animal Husbandry, Advances in Environmental Sciences; Recenzor Bulletin USAMV Cluj-Napoca, Horticulture; Evaluator ARACIS 2010-prezent

Alte menţiuni:
Creaţii, premii, distincţii: „Marele premiu SRH 2013” pentru „Cultura legumelor“, 2012;
„Premiul special SRH 2008”;
Premiul ASAS “Teodor Bordeianu 2008” pentru „Cultura legumelor”, 2007.
Limbi străine: engleză, franceză

Iunie, 2016     
Conf. dr. Rodica Maria SIMA