Sonia Oprisa-Bors_ro

Șef lucr. Dr. Sonia BORS-OPRIȘAsonia-bors-oprisa

Discipline: Teoria Arhitecturii Peisajului, Drumuri și Terasamente,

Proiectare Spații Verzi, Restaurare Parcuri și Grădini Istorice,

sonja_bors@yahoo.com
Data şi locul naşterii: 01.11.1984, Cluj-Napoca

I. Studii, specializări:
 • 30/09/2011 – Diplomă de DOCTOR în domeniul fundamental „Ştiinţe agricole şi silvice”, domeniul „Agronomie”, specializarea „Îmbunătăţiri funciare”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Titlul tezei de doctorat „Cercetări privind studiul şi controlul eroziunii taluzurilor degradate cu ajutorul vegetaţiei, în condiţiile Podişului Someşan
 • 2009 – Curs postuniversitar,  “Modernizing of agricultural knowledge and information system in Romania” (M.A.K.I.S.) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
 • 2008 – 2010 – Absolventă a Masterului:  Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 • 2003-2008 – Absolventă a Facultăţii de Horticultură, specializarea Peisagistică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Inginer diplomat

II. Activitatea didactică:
2015-2017: Asistent universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
2017-prezent: Șef lucrări, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură
 • Teoria arhitecturii peisajului, anul I Peisagistică
 • Drumuri și terasamente, anul II Peisagistică;
 • Proiectare spații verzi, anul III Peisagistică;
 • Restaurarea grădinilor și parcurilor istorice, anul IV Peisagistică.

III. Domenii de cercetare: Arhitectura peisajului, Planificare și analiza urbană, Restaurare parcuri și grădini istorice, Îmbunătățiri funciare, Amenajarea teritoriului și urbanism.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Membru fondator şi Vice-Preşedinte al Asociaţiei Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest;
 • Membru în Asociația Amicii Rozelor;
Realizări semnificative:
 • Cărţi şi lucrări ştiinţifice:

  • Livia Naghiu, Sonia Bors-Oprișa, C. G. Tofan, 2013, Mecanizarea lucrărilor în spațiile verzi. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
  • 15 lucrări științifice publicate ca prim autor și coautor în reviste și buletine de specialitate din țară și străinătate
 • Granturi de cercetare:
  • 2009-2012 – Membru – Specialist proiectare şi amenajare spaţii verzi (Proiectare asistată de calculator, Alte activităţi de cercetare ştiinţifică), USAMV Cluj-Napoca, în Proiectul de cercetare, Programul CAPACITĂŢI, Modul III, Proiect de cooperare bilaterală, ROMOLAND, proiect nr.425/15.06.2010, „Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare a modelelor experimentale în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate, cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor şi reconstrucţiei ecologice, in conformitate cu normele şi standardele UE”. Parteneri: ROMÂNIA: U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi MOLDOVA: Grădina Botanică Chişinău (Institut)
  • 2008-2011 – Membru (Specialist proiectare şi amenajare spaţii verzi, Proiectare asistată de calculator, Prelucrare date PC, baza de date), USAMV Cluj-Napoca, în Proiect de cercetare, Programul CAPACITĂŢI: Modul II, Tip Proiect PS-CDI, Contract nr.162 CP/2008: „Implementarea unor concepte şi soluţii moderne de proiectare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi şi de refacere a unor terenuri degradate în scopul diversificării biodiversităţii naturale, cu impact asupra reducerii poluării mediului înconjurător în conformitate cu normele şi standardele UE”, Cluj-Napoca (România)
  • Martie 2016 – Proiect de cercetare cofinanțat printr-un grant din partea elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru uniunea europeană extinsă. LAN-NET CSM 22. LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban România. Funcția de bază specialist 3.2 arhitect, peisagistică și amenajarea teritoriului, poziția în COR 216201.

Martie, 2021

Șef lucr. Univ. Dr. Ing. Sonia BORS-OPRIȘA