Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat

 


Studii universitare de LICENȚĂ

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

Specializări:

Domeniul Horticultură:
HorticulturăPlanuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Horticultură
Fișele disciplinelor
Horticulture (2017/2018)
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Peisagistică
Fișele disciplinelor

Landscaping (2017/2018)


Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală:
Ingineria și managementul afacerilor agricolePlanuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
– Ingineria și managementul afacerilor agricole (Anexă denumire modificată – anul 2019) (Inginerie economică în agricultură)
Fișele disciplinelor
Economic engineering in agriculture (2017/2018)
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

Engineering and management in public alimentation and agrifood (2017/2018)


Domeniul Inginerie si Management:
Inginerie și management în industria turismului Planuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Inginerie și management în industria turismului
Fișele disciplinelor

Engineering and management in tourism industry (2017/2018)


Domeniul Silvicultură:
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

Silvicultură

Fișele disciplinelor

– Forestry (2017/2018)


Domeniul Inginerie geodezică:
Măsurători terestre și cadastruPlanuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

Măsurători terestre și cadastru

Fișele disciplinelor
Land measurements and Cadastre (2017/2018)

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID)

Domeniul Horticultură:
– Horticultură (ID) Planuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Fișele disciplinelor
Horticulture (2017/2018)

Studii universitare de MASTERAT

Durata: 2 ani
Diploma: Master
Specializări:
Domeniul Horticultură (ZI):
MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI HORTICOLE ÎN CLIMAT CONTROLAT (2 ani)

Planuri de învățământ 2020/2021
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ 2017-2018
Fișele disciplinelor (2017-2018)
Management of horticultural crops in controlled climate (2017/2018)
– Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani) – Plan de învățământ 2018-2019
– Fișele disciplinelor (2018-2019)


ȘTIINȚE HORTICOLE (2 ani)
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Plan de învățământ 2017-2018
– Fișele disciplinelor (2017-2018)
Horticultural sciences (2017/2018)
– Ştiinţe horticole (2 ani) – Plan de învățământ 2018-2019
– Fișele disciplinelor (2018-2019)

PROIECTAREA, AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

Plan de învățământ 2017-2018Fișele disciplinelor (2017-2018)
– Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani) – Plan de învățământ 2018-2019
– Fișele disciplinelor (2018-2019)
Planning, maintenance and design of green spaces (2017/2018)


INGINERIE GENETICĂ ÎN AMELIORAREA PLANTELOR (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ 2017-2018

– Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani) – Plan de învățământ 2018-2019
– Fișele disciplinelor (2018-2019)


TEHNOLOGIA PRODUCERII ȘI VALORIFICĂRII VINURILOR SPECIALE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ 2017-2018
Fișele disciplinelor (2017-2018)

– Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate (2 ani) – Plan de învățământ 2018-2019

– Fișele disciplinelor (2018-2019)


BIODIVERSITATE ȘI BIOCONSERVARE (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ (2017-2018)

– Fișele disciplinelor (2017-2018)
– Biodiversity and bioconservation
Biodiversitate şi bioconservare (2 ani) – Plan de învățământ (2018-2019)
– Fișele disciplinelor (2018-2019)

Domeniul Silvicultură (ZI):
MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ (2017-2018)

Fișele disciplinelor (2017-2018)
– Management of Forest Ecosystem (2017/2018)
– Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani) – Plan de învățământ (2018-2019)
– Fișele disciplinelor (2018-2019)


GESTIONAREA DURABILĂ A BIODIVERSITĂȚII ȘI RESURSELOR FORESTIERE (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

Plan de învățământ (2017-2018)

– Sustainable Management of Biodiversity and Forest Resources (2017/2018)
– Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (2 ani) – Plan de învățământ (2018-2019)

Domeniul Inginerie si Management (ZI):

AGRIBUSINESS (english, 2 years study)
– Subject outlines 2020/2021 RO/EN
– Agribusiness (limba engleză, 2 ani)
– Curricula (2018-2019)
– Fișele disciplinelor (2018-2019)

MANAGEMENT ÎN DEZVOLTARE RURALĂ ȘI AGROTURISM (ECONOMIE AGROALIMENTARĂ) (2 ani)

– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN

– Plan de învățământ (2017-2018)

 – Agrifood economy (2017/2018)
– Economie agroalimentară (2 ani) – Plan de învățământ (2018-2019)
– Fișele disciplinelor (2018-2019)


Domeniul Inginerie Geodezică (ZI):

–  SISTEME DE MONITORIZARE ȘI CADASTRU (2 ani)
– Fișele disciplinelor anul univ. 2020/2021 RO/EN
Monitoring Systems and Cadastre (2017/2018)
Sisteme de monitorizare și cadastru (2 ani) – Plan de învățământ (2018-2019)
– Fișele disciplinelor (2018-2019)


Studii universitare de DOCTORAT

Specializări:
– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură
– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură
– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură
– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultur