Ştiinţe horticole

Descriere specializare

Se adresează absolvenților de studii superioare care doresc dobândirea de cunoștințe privind cele mai noi tehnologii de cultură a viței de vie, pomilor fructiferi, a legumelor şi a florilor. La nivel de program vor fi studiate: Tehnologii de producere a semințelor şi materialului săditor la speciile legumicole și floricole; Tehnologii moderne de producere a materialului săditor viticol și pomilor; Cultura legumelor în sistem ecologic; Tehnologii speciale si ecologice de cultură a florilor și legumelor; Conditionarea, pastrarea si valorificarea produselor pomicole si viticole; Bazele biologice ale înmulţirii plantelor horticole; Managementul proiectelor în horticultură; Condiţionarea şi conservarea legumelor şi florilor; Derivate şi subproduse viticole; Sisteme informatice în horticultura.

Meserii

– Expert inginer horticol (Cod Cor 213206);
– Inginer de cercetare in horticultura (Cod Cor 213246);
– Consilier inginer horticol (Cod Cor 213205);

Plan de invatamant SH an universitar 2023-2024