Teme de cercetare

Teme de cercetare pentru doctoranzi

DOMENIUL

Conducător Doctorat

Temele propuse

HORTICULTURĂ

Bunea Claudiu Ioan

1. Influenta  tehnologiei de cultura a vitei de vie, biologica si conventionala, asupra compozitie chimice a vinurilor rosii obtinute in podgoria Dealu Mare, Romania.

2 Oportunitatea reglementariii nationale a zonarii soiurilor de vita de vie pentru vin in contextul schimbarilor climatice la nivel global.

HORTICULTURĂ

Cantor Maria

 

HORTICULTURĂ

Cordea Mirela Irina

Cercetări privind ȋmbunătăţirea sortimentului de plante horticole prin metode convenţionale şi neconvenţionale, adaptate schimbarilor climatice, sistemelor de cultură şi cerinţelor consumatorilor.

HORTICULTURĂ

Măniuţiu Dănuţ Nicolae

 –

HORTICULTURĂ

Mitre Viorel

 –

HORTICULTURĂ

Pamfil Doru

 Ameliorarea plantelor, Genetică moleculară, Biotehnologii horticole, Culturi vegetale in vitro

HORTICULTURĂ

Pop Nastasia

 –

HORTICULTURĂ

Sestraș Florina Adriana

Influența factorilor ecologici asupra unor caracteristici de interes pentru capacitatea productivă și calitativă a unor specii horticole și silvice

HORTICULTURĂ

Sestraș Radu

Variabilitatea și ereditatea unor caracteristici de interes la specii horticole și silvice

HORTICULTURĂ

Sima Rodica Maria

 –

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Arion Felix Horatiu

1. Strategie de dezvoltare piețelor agro-alimentare locale, bazate exclusiv pe lanțuri
integrate de valoare.
2. Studii privind situația actuală a produselor cu potențial de certificare la nivel național
și/sau european.
3. Studii privind dezvoltarea structurilor și meta-structurilor asociative în domeniul
agroalimentar.
4. Contribuții privind planificarea strategică în agricultură și dezvoltare rurală
5. Cercetări privind consultanta maneriala pentru dezvoltarea afacerilor în agribusiness
6. Cercetări privind turismul ca factor de dezvoltare rurală.
7. Cercetări privind reducerea deșeurilor agro-alimentare.

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Dumitras Diana Elena

1. Cercetări privind turismul sustenabil în arii protejate
2. Studii privind modele de consum alimentar: comportamentul, percepţia, atitudinea şi preferinţele consumatorilor de produse alimentare
3. Cercetări privind implicarea factorilor socio-economici în adaptarea la un consum sustenabil al consumatorilor

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Ilea Mărioara Elisabeta

1. Evaluarea impactului activităţilor economice asupra comunităţilor din mediul rural
2. Cercetarea rolului factorilor sociali şi de mediu în performanţa afacerilor din zonele rurale montane
3. Studiu privind situația actuală a piețelor agro-alimentare locale în vederea elaborării unei  Strategii de dezvoltare.
4. Studiu asupra eficienţei economice pentru ferma inteligentă
5. Studii socio-economice asupra mutaţiilor care vor avea loc în spaţiul rural şi ale impactului  social, economic şi conceptual asupra populaţiei rurale, în special asupra populaţiei active, în vederea găsirii celor mai adecvate modalităţi de transfer al cunoştinţelor şi informaţiilor inovative asupra potenţialilor utilizatori ai rezultatelor cercetării în sectorul forestier privat
6. Cercetări privind implicarea factorilor socio-economici în adaptarea la un consum sustenabil al consumatorilor.

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Jitea Ionel Mugurel

1. Utilizarea bunurilor publice in stabilirea costului real al produselor agroalimentare  (Parte a proiectului de cercetare Horizon Europe FOODCoST);
2. Evaluarea caracteristicilor socio-economice a lanțurilor de valoare bazate pe practicarea pășunatului sustenabil (Parte a proiectului de cercetare Horizon Europe Grazing4Agroecology);
3. Impactul unor masuri de agro-mediu asupra dezvoltării sustenabile a spațiului rural
4. Sistemul de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS) in EU si Romania
5. Agricultura și viața sălbatică

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Popescu Gabriela

 –