Vasile Lazar_ro

Conferențiar dr. Vasile LAZĂRvasile-lazar

Tehnologia produselor horticole  

vsl_lzr@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 20.10.1959, loc. Cutca, jud. Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Institutul Agronomic  Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, specializarea Horticultură, 1990.
Doctorantură: 1999, Doctor în Agricultură şi Horticultură, specializarea Legumicultură, USAMV Cluj-Napoca, conducător ştiinţific prof. dr. Dumitru Indrea;
Specializări:
 • septembrie 1993 şi mai – iulie 1994 , stagii de pregătire şi perfecţionare în probleme legate de cultura  biologică a  legumelor în câmp şi  spaţii protejate, Franţa.
 • în perioada 12-16 iunie 2005, am  efectuat un schimb de experienţă în cadrul programului Agenţiei  Universitare a  Francofoniei (A.U.F.), ocazie cu  are am vizitat o serie de laboratoare din cadrul Universităţii de Stiinţe  Agricole Gembloux şi Centrului Wallon de Cercetare Agricol, laboratoare specializate pe calitatea şi valoarea tehnologică a produselor vegetale, utilizarea fotocolorimetriei şi spectofotometriei în gestionarea calitativă a produselor agricole şi horticole, 2005.
 •  2008-2009-Master în „Cultura plantelor horticole în climat controlat”,

II. Activitatea didactică:
 • 2009–prezent, „Tehnologia produselor horticole” curs şi lucrări practice, anul IV Horticultură şi anul IV Horticultură, ID;
 • 2009–prezent, „ Merceologie agroalimentară”, anul IV Inginerie economică în agricultură;
 • 2007–prezent,  disciplinele de „Condiţionarea, păstrarea şi valorificarea fructelor şi strugurilor şi Condiţionarea, conservarea şi păstrarea legumelor şi florilor”, master – Ştiinţe horticole;
 •  2007–prezent, „Pregătirea produselor horticole din climat controlat pentru valorificare – flori”, master – Managementul producţiei horticole în climat controlat;
 • 2007-2009, „Prelucrarea produselor de origine vegetală”, curs şi lucrări practice, master  Exploataţii agricole şi agroturism în zona montană, Fac. de Agricultură;
 • 2006 – prezent “Procesarea produselor agricole”, curs şi lucrări practice la anul IV Inginerie   şi management în alimentaţie publică şi agroturism;
 • 2000-2006, „Tehnologia produselor horticole” curs şi lucrări practice
 • 1991- 2009 “Tehnologia produselor horticole” lucrări practice, anul IV Horticultură.

III. Domenii de cercetare:
Rezolvarea unor secvenţe tehnologice privind stabilirea epocii optime de semănat şi a formulei de fertilizare fazială în funcţie de destinaţia produsului la cultura de morcov şi pătrunjel,  influenţa fertilizărilor foliare şi a unor factori tehnologici şi ecologici asupra acumulărilor de nitraţi şi nitriţii la salată şi ardei cultivaţi în spaţii protejate, stabilirea epocii optime de recoltare în funcţie de modificările pe care le înregistrează principalele componente biologic active din fructele de cătină.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Membru în Asociaţia Amicii Rozelor din România – (Legitimaţie nr. 3208/2003),
 • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (Legitimaţie nr.127/31.05.2010).
Realizări semnificative:
Cărţi: 5 cărţi (unic autor).
Lucrări ştiinţifice: 92 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, jurnale etc., din care 56 prim sau unic autor.
Granturi de cercetare:
 • 1 grant în calitate de director (2005-2006);
 • 3 granturi în calitate de membru.

IV. Alte menţiuni:
 • director de studii la IDFR, 2008-prezent;
 • membru în comisia de admitere la masterat şi în comisia de dizertaţie (2008-prezent);
 • preşedinte de bacalaureat (2007-prezent).

Octombrie, 2016

Conf. dr. Vasile LAZĂR