Viorel MITRE_ro

Prof. dr. Viorel MITRE – DECANDSC_0601

Pomicultură specială, Pomologie

mitre.viorel@usamvcluj.ro, mitreviorel@yahoo.com

 

Data şi locul naşterii: 24.02.1958, com. Bicaz, Jud. Maramureș

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Absolvent al Institutului Agronomic „Dr. P. Groza” Cluj – Napoca, Facultatea de Agricultură și Horticultură, secția Horticultură 1984.
Doctorantură: Doctor în Agricultură, specializarea „ Fiziologia plantelor” 1998, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, conducător de doctorat: Prof. univ. Dr. Tiberiu Suciu
Specializări:
 • Perfecționare și documentare în cadrul Programului Romanian Academic Links Program – proiect initiat de British Concil, 1995;
 • Stagiu de documentare la Horticultural Research Station East Malling, 1995;
 • Documentare la Universidad de Extremadura, Escuela de ingenierias agraris, Spania, martie, 2006;
 • Vizită de documentare şi de predare la Agricultural University Of Athens European Programmes Office – Grecia, 17-21 iunie, 2013;
 • Schimb de experienţă la Agricultural Academy Sofia – Institue of Agriculture Kyustendil, 21-24 iunie 2013;
 • Vizită de documentare şi de predare la Akdeniz University, Antalya-Turcia, 02-07.09.2014;
 • Stagiu de perfecţionare cu titlul Regional Engagement and Doctoral Education, Aix-Marseille University, Marseille, Franţa, 22-23.01.2015.

II. Activitatea didactică:
 • 2008 – în prezent, Departamentul I Horticultură și Peisagistică, Profesor la disciplinele Pomicultură specială și Pomologie;
 • 2001 – 2008 – Conferențiar, Catedra I Horticultură, disciplina de Pomicultură;
 • 1995 – 2001 – Sef lucrări, Catedra I Horticultură, disciplina de Pomicultură;
 • 1990 – 1995 – Asistent universitar, Catedra I Horticultură, disciplina de Pomicultură;
 • oct. 2009 – conducător de doctorat în domeniul Horticultură, specializarea Pomicultură.

III. Domenii de cercetare: Pomicultura, Pomologie, Fiziologia plantelor, Protecția plantelor.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • 2009,Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania – Președinte;
 • 1995, Societatea Româna a Horticultorilor – Președinte filiala Cluj;
 • 2005, International Society for Horticultural Science – membru;
 • 1990, Asociatia Amicii Rozelor – membru;
 • 1992, Asociaţia Română de Culturi de Ţesuturi Vegetale, membru;
 • 1994, Societatea Româna de Protectia Plantelor din România.
Realizări semnificative:
Cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS – 7
Numărul total al lucrărilor în calitate deautor/coautor – 121, din care prim autor – 50
Lucrări reprezentative:
1. BADIU, F.H. ARION, I.C. MURESAN, R. LILE, MITRE, 2015, Evaluation of Economic Efficiency of Apple Orchard Investments, Sustainability 7(8):10521-10533 (FI 0.942).
2. Mugurel I. JITEA, Viorel MITRE, Liviu HOLONEC, Radu E. SESTRAS, Faculty of Horticulture Cluj-Napoca: Celebrating 35 Years of Horticulture Higher Education, Notulae Botanicae 41(1):1-11 Print ISSN 0255-965X; Electronic 1842-4309, Cluj-Napoca, Romania (FI 0.59).
3. MITRE, I. MITRE, A.F. SESTRAŞ, R.E. SESTRAŞ, 2010, New products against apple scab and powdery mildew attack in organic apple production. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 38 (3):234-238 (FI 0.463).
Granturi de cercetare: 2006-2008, director grant CNCSIS 824, 1990-2011, 8 granturi de cercetare, în calitate de de responsbil sau membru.

IV. Alte menţiuni:
Funcții administrative:
 • 2008-2010, Şef de catedră – Catedra I Horticultură şi Silvicultură;
 • 2008 Membru al Consiliul Facultăţii de Horticultură;
 • 2010-2012, Director Departament I Horticultură şi Peisagistică;
 • 2012-2016 – Prodecan academic al Facultății de Horticultură;
 • 2014-2016, Director Şcoala Doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti;
 • 2016 – Membru în Senat USAMV Cluj-Napoca.
Brevete de invenție:
 • Brevet de invenție nr. 123140 – Compoziție de îngrășământ foliar pe bază de azot, fosfor și potasiu, și procedeu de obținere;
 • Brevet de invenție nr. 123139 – Compoziție de îngrășământ foliar pe bază de calciu, și procedeu de obținere.
Premii, diplome, medalii, distincţii, diplome la expoziţii:
 • Diploma de excelență și medalia de aur – Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, ediția a VIII-a, 2010, Cluj-Napoca, pentru Grup de invenții;
 • Diploma de excelență și medalia de aur – Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, ediția a VIII-a, 2012, Cluj-Napoca, pentru Grup de invenții;
 • Premiul “Ion Haşeganu” acordat pentru cartea Pomicultura speciala, Acordat de ASAS, Bucureşti, în anul 2013, cu ocazia premierii rezultatelor cercetării;
 • Diploma si medalia centenara pentru Contribuţia adusa la afirmarea horticulturii romaneşti, Acordat de ASAS, Bucureşti, în anul 2013, cu ocazia premierii rezultatelor cercetării.
Conducător de doctorat:
 • Conducător de doctorat din anul 2009, Domeniul Horticultură: specializările Pomicultură, Pomologie;
 • Membru în Comisia de analiza a contestaţiilor, pentru contestaţiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare – Ministerul Educaţiei Naţionale.
Iunie, 2016
Prof. dr. Viorel MITRE