Admitere master

În cadrul Facultăţii de Horticultură, pentru sesiunea de admitere 2020, există o ofertă bogată şi atractivă pentru candidaţii la master, reprezentată de următoarele specializări: domeniul Horticultură – Managementul producţiei horticole în climat controlat; Ştiinţe horticole; Inginerie genetică în ameliorarea plantelor; Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate; Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; domeniul Inginerie şi Management – Agribusiness (lb. engleză); Management în dezvoltare rurală și agroturism; domeniul Silvicultură – Managementul ecosistemelor forestiere, Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere; domeniul Inginerie geodezică – Sisteme de monitorizare și cadastru.