Admitere

Admitere 2022

MASTER

Link acces admitere online – Master PAISV, Vineri 15.07.2022, Ora 12

Admitere Management în dezvoltare rurală și agroturism (MDRA) – eseu! (depunere la înscriere)

Admitere Agribusiness (master în limba engleză) – eseu! (depunere la înscriere)

Informații pentru ciclul LICENȚĂ – https://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/

Informații pentru ciclul MASTER – https://admitere.usamvcluj.ro/masterat/


Înscrierea candidaților la ciclul de LICENȚĂ se va realiza în două etape: 4-29 iulie 2022 (http://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/calendar-iulie/), respectiv 5-23 septembrie 2022 (https://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/calendar-septembrie-licenta/)

Înscrierea candidaților la ciclul de MASTER se va realiza în două etape: 11 iulie-29 iulie 2022 (https://admitere.usamvcluj.ro/masterat/calendar-iulie-masterat/), respectiv 5-23 septembrie 2022 (https://admitere.usamvcluj.ro/masterat/calendar-septembrie-masterat/)


Oferta academică – Licenţă

Facultatea de Horticultură gestionează 7 programe de licență: Horticultură IF și ID, Peisagistică, Silvicultură, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, Inginerie și management în industria turismului, Măsurători terestre și cadastru.

Oferta academică – Master

În cadrul Facultăţii de Horticultură, pentru sesiunea de admitere 2021, există o ofertă bogată şi atractivă pentru candidaţii la master, reprezentată de 10 programe: domeniul Horticultură – Managementul producţiei horticole în climat controlat; Ştiinţe horticole; Inginerie genetică în ameliorarea plantelor; Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate; Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; domeniul Inginerie şi Management – Agribusiness (lb. engleză); Management în dezvoltare rurală și agroturism; domeniul Silvicultură – Managementul ecosistemelor forestiere, Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere; domeniul Inginerie geodezică – Sisteme de monitorizare și cadastru.


Comisia de admitere a Facultății de Horticultură
Comisiile de admitere la Programele de studii masterale


Oferta academică – Doctorat


Platforma de înscriere online

Afișarea rezultatelor la concursul de admitere se va realiza în etape săptămânale conform RU – 45 Regulament admitere (Art. 8 Rezultatele concursului).

Înscrierea la colegiul de Tehnician silvic se va face AICI

Admitere la studii – licenţă (Broşură) – Broşura conţine prezentarea sintetică a ofertei academice a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, respectiv programele (specializările) de licenţă şi masterat, competenţele asigurate absolvenţilor şi informaţii utile privind admiterea.
Informații generale: http://admitere.usamvcluj.ro/, https://www.facebook.com/Facultatea-de-Horticultura-Cluj-Napoca/

Admitere 2020

Informații AICI!

Înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie și până la 1 octombrie 2020.

Platforma de înscriere online

Înscrierea la colegiul de Tehnician silvic se va face AICI

Ierarhizarea candidaților și declararea calității de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.

Declarație pe proprie răspundere (pe care îl pot folosi absolvenții ciclului de studii universitare de licență care se înscriu on-line, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă, în original, și să le depună în dosarul de master)

Admitere la studii – licenţă (Broşură) – Broşura conţine prezentarea sintetică a ofertei academice a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, respectiv programele (specializările) de licenţă şi masterat, competenţele asigurate absolvenţilor şi informaţii utile privind admiterea.
Oferta academică – Licenţă
Oferta academică – Master
Comisia de admitere a Facultății de Horticultură
Comisiile de admitere la Programele de studii masterale
Admitere Licenţă
Admitere Master
Admitere Doctorat
Informații generale: http://admitere.usamvcluj.ro/, https://www.facebook.com/Facultatea-de-Horticultura-Cluj-Napoca/