secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Pentru Viitor!

Organizare

Conducerea Facultăţii de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

DECAN: Prof. dr. Viorel MITRE
Tel: (40) 264.596.384
E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ŞI DE CALITATE: Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

PRODECAN CERCETARE: Prof. dr. Mirela CORDEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mcordea@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI: Șef lucr. dr. Alexandru APAHIDEAN
Tel. (40) 264.596.384
E-mail:alexandru.apahidean@usamvcluj.ro

SECRETARIAT-DECANAT FACULTATE:

Felicia JUGASTRU – secretar

Natalia VĂDAN– secretar
0374-492.010 / int. 117, 113.
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Directori de departament

Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA – Director Departament Horticultură şi Peisagistică
Prof. dr. Felix ARION – Director Departament Ştiinţe economice

Consiliul profesoral al facultăţii:

  1. Prof. dr. Viorel MITRE
  2. Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA
  3. Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA
  4. Prof. dr. Felix ARION
  5. Conf. dr. Anca BABEȘ
  6. Conf. dr. Erzsebet BUTA
  7. Lector dr. Ileana ANDREICA
  8. Lector dr. Valentin MIHAI
  9. Cristian-Ștefănel LEMNE – Student, an I TPVVSPD

Cadre didactice ale facultăţii care ocupă funcţii de conducere la nivel de universitate

Prof. dr. Viorel MITRE – Președinte Senat USAMV Cluj – Napoca

Membri în Senat

Deptartamentul Horticultură şi Peisagistică Departamentul  Ştiinţe economice
Prof. dr. Viorel Mitre Prof. dr. Horațiu-Felix Arion
Conf. dr. Erzsebet Buta Prof. dr. Ionel-Mugurel Jitea

Structura Consiliilor de Departament

Consiliu departament
(Funcţia)
Horticultură şi Peisagistică Ştiinţe economice
Director Prof. dr. Claudiu-Ioan BUNEA Prof. dr. Felix Arion

 

Director adj. Conf. dr. Anca Babeş Prof. dr. Mugurel Jitea
Responsabil cu educaţia Șef lucr. dr. Alexandru Apahidean Prof. dr. Mărioara Ilea
Responsabil cu cercetarea Conf. dr. Sisea Cristian Prof. dr. Diana Dumitraș
Responsabil cu asigurarea calităţii şi resursa umană Conf. dr. Rodica Pop Lector dr. Ileana Andreica
Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii Şef lucrări dr. Păunița Boancă Lector dr. Valentin Mihai
Administrator departament Conf. dr. Erzsebet Buta Lector dr. Marius Sabău