Cercetare

18th International Conference ”Life Sciences for Sustainable Development”

Care este situaţia învăţământului superior agronomic în România? Este relevantă şi de impact cercetarea horticolă?
Citiţi două articole excepţionale: 1. Două decenii de învăţământ superior agronomic în tranziţie de la recluziunea comunistă la libertatea academică şi autonomia universitară (Acad. Păun Ion OTIMAN); 2. Tirania Factorului de Impact (Professor Jules JANICK)
Prezentarea revistelor facultăţii
Prezentarea revistelor facultăţii; informaţii privind bazele de date internaţionale în care sunt indexate acestea
Plan de cercetare al Facultăţii de Horticultură, pe perioada 2008-2012
Centralizator autoevaluare cadre didactice – Punctajele rezultate în urma autoevaluării C.D. în anul 2010. Situaţie publicată de către Departamentul pentru Asigurarea Calităţii a USAMV Cluj-Napoca

Teme de cercetare

Departamentul I
Departamentul II
Departamentul III
Departamentul IV