Studenți

BURSE – LISTE FINALE

Listele preliminare, privind BURSELE pentru Facultatea de Horticultură

ANUNȚ PENTRU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE!

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE pentru sem I, 2021/2022 – LINK-URI


ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ, sem I, 2021/2022 – LICENȚĂ

HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ și SILVICULTURĂ

IEA/IMAA, IMAPA, IMIT

MTC

ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ, sem I, 2021/2022 – MASTER

MPHCC, ȘH, PAISV, IGAP, TPVVDS

MEF, GDBRF

MDRA, AGRIBUSINESS

SMC


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANUL IV, SEM II – LICENȚĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANUL II, SEM II – MASTER


STUDENT/MASTERAND LA USAMV CLUJ-NAPOCA

Dragi studenți și masteranzi, sunteți invitați să participați la o întâlnire cu tutorii de an și responsabilii de programe de studiu în data de 01.10.2021, ora 10, accesând anul de studiu din dreapta specializării frecventate.

Toți studenții din anul I se vor conecta prima dată pe link-ul cu dl. Decan, ulterior vor trece pe link-urile create de tutorii de an!

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMADR, IMIT și MTC –  An I (întâlnire cu dl. Decan)


Horticultură și Peisagistică anul I – Șef lucr. dr. Rózsa Sándor

Silvicultură anul I – Asist. dr. Florin Rebrean

IMADR și IMIT I Șef lucr. dr. Camelia Oroian

MTC I – cadru asociat Ing. drd. Mircea Nap

Horticultură II, III, IV

Peisagistică II, III, IV

Silvicultură II, III, IV

IMADR II, III, IMAA III, IEA IV

IMAPA III, IV

IMIT II, III, IV

MTC II, III, IV


Anii I și II mastere:

MPHCC, ȘH, PAISV, IGAP, TPVVDS

MEF, GDBRF

MDRA, AGRIBUSINESS

SMC

Vă așteptăm cu drag!


CAZARE, sem I, anul univ. 2021/2022

PROGRAMARE CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI, 2-3 OCT 2021

CALENDAR CAZARE


MODEL DE CERERE TIP pentru eliberarea unor copii după actele de studii sau documentele universitare aflate în secretariatele facultăților, respectiv în dosarele personale ale studenților.

Tabere studențești 2021 – Lista nominală

PROGRAMARE EXAMENE RESTANTE 6-19 SEPTEMBRIE 2021


PROGRAMARE EXAMENE DE SEMESTRU PENTRU STUDENȚII DIN ANII I, II ȘI III, RESPECTIV MASTER AN I (SESIUNEA IUNIE-IULIE, 2021)


PROGRAMARE EXAMENE RESTANTE/REEXAMINĂRI, EXAMENE DE SEMESTRU PENTRU STUDENȚII DIN ANII TERMINALI (SESIUNEA MAI-IUNIE, 2021)

LINK-URI PENTRU STUDENȚII DIN AN IV EXAMENE DE SEMESTRU – PERIOADA 15.05-06.06.2021

LINK-URI PENTRU STUDENȚII DIN AN IV – EXAMENE RESTANTE – PERIOADA 07.06-20.06.2021

LINK-URI PENTRU MASTERANZII DIN AN II – EXAMENE RESTANTE – PERIOADA 10.05-23.05.2021


BURSE SEM II, 2020/2021

CALENDAR

LISTE PRELIMINARE

LISTE FINALE


CAZARE, sem II, anul univ. 2020/2021

PROGRAMARE CAZARE, 17-18 APRILIE 2021

LISTE FINALE – SĂPT. 1-7

LISTE FINALE – SĂPT. 8-14

PROGRAMARE CAZARE

ACTE NECESARE

TARIFE APROBATE ÎN CA – 29.09.2020


PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE pentru sem II, 2020/2021 – LINK-URI


ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ, sem II, 2020/2021 – LICENȚĂ

HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ și SILVICULTURĂ

IEA/IMAA, IMAPA, IMIT

MTC

ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ, sem II, 2020/2021 – MASTER

MPHCC, ȘH, PAISV, IGAP, TPVVDS

MEF, GDBRF

MDRA, AGRIBUSINESS

SMC


PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2021


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANUL IV, SEM II – LICENȚĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR PENTRU ANUL II, SEM II – MASTER


INFORMAȚII ACORDARE BURSE

LISTE PRELIMINARE

LISTE FINALE


CURSURI PT. OBȚINEREA PERMISULUI AUTO – CAT. B


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I 🙂 

Dragi BOBOCI, vă așteptăm în INCINTA UNIVERSITĂȚII, luni (05.10.2020) pentru deschiderea anului universitar, după următorul program:

Horticultură și Peisagistică, Amfiteatru albastru ICHAT, ora 10. Tutore de an, Șef. lucr. dr. Păunița BOANCĂ paunitaboanca@gmail.com

Silvicultură, Amfiteatru verde ICHAT, ora 10. Tutore de an, Conf. dr. Vasile ȘIMONCA simoncavasile@gmail.com

IMAA/IMAPA/IMIT, Amfiteatru roșu (clădirea bibliotecii), ora 10. Tutore de an, Prof. dr. Mugurel JITEA mjitea@usamvcluj.ro

MTC, Amfiteatru A5, ora 10. Tutore de an, Asist. dr. Iulia COROIAN coroian.iulia@gmail.com

VĂ DORIM UN AN UNIVERSITAR BUN, PLIN DE REALIZĂRI ȘI SUCCESE! 😉
SĂ AVEȚI GRIJĂ DE VOI ȘI DE CEI DIN JUR!


ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE, SEM I, ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE – LINK-URI

SĂPTĂMÂNA 1 (5-9.10.2020)

SĂPTĂMÂNA 5 (2-6.11.2020)

SĂPTĂMÂNA 2 (12-16.10.2020)

SĂPTĂMÂNA 6 (9-13.11.2020)

SĂPTĂMÂNA 3 (19-23.10.2020)

SĂPTĂMÂNA 7 (16-20.11.2020)

SĂPTĂMÂNA 4 (26-30.10.2020)

SĂPTĂMÂNILE 8-14 (23.11.2020-22.01.2021)


ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ – LICENȚĂ

HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ și SILVICULTURĂ

IEA/IMAA, IMAPA, IMIT

MTC

ORARUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ – MASTER

MPHCC, ȘH, PAISV, IGAP, TPVVDS

MEF, GDBRF

MDRA, AGRIBUSINESS

SMC


ANUNȚ IMPORTANT!!!

CAZARE, sem I, anul univ. 2020/2021

PROGRAMARE CAZARE

ACTE NECESARE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE (Notă: studentul trebuie să le listeze în 2 exemplare, să le completeze și să se prezinte cu ele completate la cazare)

CAZARE SĂPTĂMÂNILE 1-7 CAZARE SĂPTĂMÂNILE 8-14
Cămin Agronomia FETE Cămin Agronomia FETE
Cămin VIII FETE Cămin VIII FETE
Cămin VIII BĂIEȚI Cămin VIII BĂIEȚI
Cămin XII FETE Cămin XII FETE
Cămin XII BĂIEȚI
Cămin XV BĂIEȚI Cămin XV BĂIEȚI

LISTE FINALE (S 1-7)        LISTE FINALE (S 8-14)

LISTA DE AȘTEPTARE


STRUCTURĂ SESIUNE ONLINE, SEM II, 2019-2020


Programare examene de semestru 11.05-07.06 (an IV licență, an II master)

Programare examene restante 08.06-21.06 (an IV licență, an II master)

Programare examene de semestru 08.06-05.07 (anii I-III licență, an I master)

Programare examene restante 30.08.2020-13.09.2020

EXAMEN RESTANT LA PEDOLOGIE

09.09.2020, orele 12-18 meet.google.com/xxx-owfs-pmg
10.09.2020, orele 12-18 meet.google.com/ohz-amuo-kiz

!!!!S-a modificat ora susținerii restanțelor în data de 4.09.2020, la următoarele discipline:

EXAMENE LA ENTOMOLOGIE

Entomologie generala – Horticultura anul 2, sem 1, 8.09.2020 ora 10

Entomologie speciala- Horticultura anul 2 , sem 2, 8.09.202 ora 11

Silvicultura 8.09.202 ora 10-12

Horticultura ID 7.09.202 ora 18


PROIECT INNOTECH STUDENT

PACHET DE INFORMAȚII


INFORMARE STAGIU PRACTICĂ

Ofertă practică:

Doamna Daniela Aștilean, fermier, care are o plantație de coacăze negre în Lujerdiu este dispusă să primească studenți la practică în ferma dânsei. Oferă transport, masă și procent din cantitatea recoltată de fiecare student – după data de 15 iunie.
Datele de contact:

Aștilean Daniela
tel. 0743123496
e-mail. astileandaniela@yahoo.com

AȘTILEAN DANIELA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Sediul social: sat Lujerdiu, comuna Cornești, nr. 75, jud. Cluj, cod poștal 407253
Număr de ordine în registrul comerțului: F12/1246/26.06.2015
Cod Unic de Înregistrare: 34705537
Serie număr certificat de înregistrare: B/3084325

PROGRAM DECAZARE CAMIN A1

PROGRAM DECAZARE CAMIN VIII

PROGRAM DECAZARE CAMIN XII

PROGRAM DECAZARE CAMIN XV

MODEL CERERE CAZARE VARA 2020

REGULI PT DECAZARE

ANUNȚ DECAZARE

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE


ORARUL LP/S ONLINE (perioada aprilie-iunie)

Săptămâna 02-05 iunie 2020 (link-uri)

Săptămâna 25-29 mai 2020 (link-uri)

Săptămâna 18-22 mai 2020 (link-uri)

Săptămâna 11-15 mai 2020 (link-uri)

Săptămâna 04-08 mai 2020 (link-uri)

Săptămâna 27-30 aprilie 2020 (link-uri)

Horticultură și Peisagistică

Silvicultură

MTC+SMC

IMAA/IEA+IMAPA+IMIT

IGAP

PAISV

MPHCC

ȘH

TPVVSPD


ANUNȚ IMPORTANT!

Adresă MEC – sprijin financiar pentru calculator


ORARUL CURSURILOR ONLINE (perioada martie – aprilie)

Săptămâna 13-16 aprilie 2020 (link-uri)

Horticultură și Peisagistică

Silvicultură

MTC+SMC

IMAA/IEA+IMAPA+IMIT

PAISV


BURSE Sem II – 2019/2020

Calendar acordare burse

Acte necesare

ANUNȚ IMPORTANT!

LISTE PRELIMINARE

LICENȚĂ

MASTER

LISTE FINALE

LICENȚĂ

MASTER


Orarul Facultății de Horticultură, semestrul II, anul univ. 2019-2020, Licență

Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Managementul producției horticole în climat controlat
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Știinte horticole
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Agribusiness
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Economie agroalimentară
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Managementul dezvoltării rurale
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Managementul ecosistemelor forestiere
Orar – semestrul I+II, an univ.2019-2020; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere
Orar – semestrul II, an univ. 2019-2020; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru


BURSE AROVIT


Agro Consulting Club

Dragi studenți,
clubul studențesc Agro Consulting Club vă invită să participați la selecția pentru tema anului: Eficientizarea activității la nivel de fermă pe baza de soft specific. Detalii pe link-urile de mai jos: https://agroconsultingclub.ro/activita…/evenimente/admitere/
https://www.facebook.com/agroconsultingclub/
Vă urăm succes!


BURSE Sem I – 2019/2020

Calendar acordare burse
Acte necesare

ANUNȚ IMPORTANT!

LISTE PRELIMINARE

LISTE FINALE


Orarul Facultății de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2019-2020, Licență

Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Managementul producției horticole în climat controlat
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Știinte horticole
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Agribusiness
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Economie agroalimentară
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Managementul dezvoltării rurale
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Managementul ecosistemelor forestiere
Orar – semestrul I+II, an univ.2019-2020; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere
Orar – semestrul I, an univ. 2019-2020; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru


CAZARE

Calendar cazare

LISTE FINALE

Listă cazare fete

Listă cazare băieți

Listă studenți respinși


LISTE PROVIZORII

Listă cazare fete

Listă cazare băieți

Listă studenți respinși


PLANIFICARE RESTANŢE – LICENŢĂ

PLANIFICARE RESTANŢE – MASTER


ȘCOALĂ DE VARĂ PENTRU ELEVII DIN CLASA A XI-A

(Acord grant nr. 134/SGU/PV/II din 13.05.2019)

Invitație de participare firmă de consultanță irigații – PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE SCRISORI DE INTERES (deadline 03.07.2019, ora 23:59)

Invitație de participare închiriere autocar pentru transport elevi

Invitație participare achiziție fotolii de tip Puf sau Sac

Invitație participare multiplicare materiale de instruire


TABERE DE VARĂ

Liste preliminare

Liste cereri +rezoluție


CAZARE PE PERIOADA DE VARĂ

PROGRAM EURO 2000

Anunț pentru studenți
Adresă MEN – derulare program

BURSE Sem II – 2018/2019

ANUNȚ IMPORTANT!

LISTE FINALE

LISTE PRELIMINARE

Calendar acordare burse
Acte necesare

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul II, anul univ. 2018-2019, Licență

Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Managementul producției horticole în climat controlat
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Știinte horticole
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Tehnologia producerii și valorificarii vinurilor speciale și a produselor derivate
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Agribusiness
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Economie agroalimentară
Orar – semestrul II, an univ. 2018-2019; Master: Managementul ecosistemelor forestiere
Orar – semestrul II, an univ.2018-2019; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere
Orar – semetsrul II, an univ. 2018-2019; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru


ANUNȚ – IP.B2.1.5. Orientarea în carieră a studenților

Min.: Cadrele didactice au ore de permanență la dispoziția studenților și personalizează îndrumarea la cererea studentului, conform unui orar afișat pe pagina de web a instituției.


PROGRAM DECANAT (ÎN PERIOADA DE VACANȚĂ)


ANUNȚ IMPORTANT – ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE 2019


BURSE AUSTRIA

BURSĂ AROVIT

Anunț
Tematică


BURSE Sem I – 2018/2019

LISTE PRELIMINARE

LISTE FINALE

ANUNȚ IMPORTANT

Calendar acordare burse
Acte necesare


REDISTRIBUIREA LOCURILOR ÎN CĂMINELE USAMV

Toți studenții care au primit un loc în cămin în urma redistribuirii, sunt rugați să prezinte la cămine, mâine 02.10.2018, între orele 12-14.
În caz de neprezentare, studentul își pierde locul din cămin!!!
Caminul Agronomia 
Listă cazare fete
Caminul 8 
Listă cazare băieți
Caminul 12
Listă cazare băieți_fete
Caminul 15 
Listă cazare băieți

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2018-2019, Licență

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul producției horticole în climat controlat

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Știinte horticole

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Tehnologia producerii și valorificarii vinurilor speciale și a produselor derivate

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Agribusiness

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Economie agroalimentară

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul ecosistemelor forestiere

Orar – semestrul I, an univ.2018-2019; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere

Orar – semetsrul I, an univ. 2018-2019; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru

Fișa de înscriere în anul universitar 2018/2019

Fişa de înscriere în anul universitar se completează de studenţi la începutul anului universitar. Fişa conţine date de identificare ale studentului şi informaţii privind studiile absolvite anterior de acesta sau urmate în paralel la altă universitate în anul universitar in curs. Pentru completarea fişei de înscriere, studenţii anilor 2-6 vor descărca de pe site-ul facultăţii modelul fişei de înscriere corespunzător ciclului de studii urmat (LICENȚĂ, respectiv MASTER).

După completare şi semnare, fişa se depune la secretariatul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului universitar. La depunerea fişei completate şi semnate de către student, secretara facultăţii va viza pentru anul în curs carnetul de student.

Studenţii înmatriculaţi în anul I vor intra în posesia fişei de înscriere prin intermediul îndrumătorului de an, la începutul anului universitar, când vor fi informaţi despre această procedură şi vor primi carnetele de student.

Fişele completate şi semnate de studenţii înmatriculaţi în anul I vor fi depuse la secretariatul facultăţii de îndrumătorul de an.

Secretar şef universitate, Ing. Teodora Puşcaş


PLANIFICARE RESTANŢE – LICENŢĂ

HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

SILVICULTURĂ

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

PLANIFICARE RESTANŢE – MASTER

DOMENIUL HORTICULTURĂ

DOMENIUL SILVICULTURĂ – MEF, GDBRF

DOMENIUL ŞTIINŢE ECONOMICE

DOMENIUL GEODEZIE – SMC

POSTURI VACANTE DE ASISTENT DE CERCETARE LA UNITĂȚILE HORTICOLE DIN ȚARĂ

Orar – Sementrul II an universitar 2017/2018

ANUNȚ IMPORTANT – Fișa de înscriere în anul univ. 2017/2018
LICENȚĂ

MASTER


Locuri libere în cămine

Toti studentii care au prins camin in urma redistribuirii trebuie sa se prezinte la cazare maine 03.10.2017 dupa cum urmeaza:
Caminul Agronomia – intre orele 10-14
Listă cazare
Caminul 8 – intre orele 10-12
Listă cazare fete
Listă cazare băieți
Caminul 12 – intre orele 12-14
Listă cazare băieți
Caminul 15 – intre orele 10-14
Listă cazare băieți
In caz de neprezentare, studentul isi pierde locul din camin.
Listă studenți cazare pe timpul verii
Structura anului universitar 2017-2018 – anii I, II, III
Ghidul studentului

Anunţuri


Burse

Tabere
Practică
Chestionare
Festivităţi


Simpozionul studenților USAMV
Simpozionul studenților 2015


Prezentarea excursiei de studii – Silviu Imbuzan
Excursie de studiu – iulie 2012 (Ungaria, Austria, Germania, Cehia)
Excursie de studii 2015